TINE SA

Fortsatt nedgang på søtmelk, men økning på ost og juice

Del

Driftsresultatet for første tertial ble 468 millioner kroner, 10 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2017. Det er fortsatt volumnedgang på søtmelk, fløte og rømme, men økning på ost og juice.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første tertial var 7224 millioner kroner, en vekst på 2,4 prosent sammenlignet med første tertial 2017. Det var positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Anne Virksomhet.

Forbedringseffekter på 37 millioner

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer både på drifts- og organisasjonsområdet. I første tertial 2018 var det forbedringseffekter i driften på om lag 37 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring samt innkjøpseffekter.

Valutautviklingen første tertial 2018 var negativ for TINE sammenlignet med samme periode i 2017.

Noe mindre økologisk melk

I første tertial 2018 ble det mottatt 501,7 millioner liter kumelk mot 508,5 millioner liter i samme periode i 2017. Det ble mottatt 6,2 millioner liter geitemelk, samme som i 2017. Av kumelka var 17,0 millioner liter økologisk mot 17,6 millioner liter i første tertial 2017.

Fortsatt nedgang på søtmelk, men økning på ost og juice

I første tertial hadde TINE nedgang i salget av søtmelk på 3,8 prosentpoeng. Dette er litt mer enn for søtmelkkategorien totalt. TINE har hatt flere suksessrike innovasjoner hvorav innovasjonene på YT og smaksatt melk har kommet godt ut. I samme periode mistet TINE 5,3 prosentpoeng i volumet på meieribaserte martlagingsprodukter. TINE hadde en positiv utvikling i kategorien for faste hvitoster med en økning i volum på 1,9 prosentpoeng.

Mer detaljer om resultatet kan du lese om i vedlagte børsmelding.

TINE gruppa har i 2018 gått over til tertialsrapportering. 

Bilder

Dokumenter

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom