UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Forskere skal måle ungdoms tilpasningsdyktighet

Del

Daglig utsettes vi for situasjoner der vi må tilpasse oss. Vi lærer av våre erfaringer, men hvor godt? Et nytt prosjekt på Universitetet i Oslo skal gi lærere et verktøy for å måle elevenes tilpasningsevne.

Prosjektet ledes av postdoktor ved Centre for Educational Measurement på Universitetet i Oslo, Ronny Scherer. I løpet av de fire neste årene skal prosjektet utvikle et måleverktøy for elevers evne til å tilpasse seg ny informasjon. Verktøyet skal være databasert og fokusere på naturfag. Det vil bli tilgjengelig og gratis for norske skoler når det står ferdig.

Tilpasning kreves overalt

Tilpasningsdyktighet er en nøkkelegenskap i dagens samfunn. Hvordan måler man denne evnen og hvordan kan den forbedres?

– Vi lever i et informasjonssamfunn hvor informasjonen endres veldig fort. Tilpasningsdyktige mennesker kan endre mening om et tema hvis de får ny informasjon. I prosjektet ADAPT21 skal vi måle elevers evne til å tilpasse seg ny informasjon i det 21.århundret.

Utvikler gratis verktøy for alle skoler

Nå skal Scherer og prosjektgruppen utvikle et måleverktøy som lærere kan benytte for å teste elevenes tilpasningsevne. Verktøyet vil hjelpe lærerne til å se hvordan elevene tar til seg ny informasjon, og hvordan dette igjen påvirker deres handlinger og avgjørelser. Måleverktøyet skal utvikles som en app eller et dataprogram.

– Verktøyet gjør vi tilgjengelig og gratis for alle lærere når det står ferdig, forteller Scherer.

Skal teste 1500 ungdomsskoleelever

Prosjektgruppen skal nå besøke ungdomsskoler i hele Oslo-regionen og teste omtrent 1500 elever fra 8. til 10.klasse. Elevene skal gjennomføre oppgaver på PC, der de får stadig ny informasjon som de skal gjøre sine valg og vurderinger ut fra. I tillegg skal elevene svare på et spørreskjema, med spørsmål om blant annet deres språklige bakgrunn. Dette er ikke uten grunn, kan Scherer avsløre.

– Tidligere forskning viser at barn med tospråklig bakgrunn lettere tar til seg ny informasjon, så dette vil være en sentral del av vår analyse.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og varer fram til 2020.

Prosjektgruppen består foruten Scherer av Samuel Greiff ved Luxemburg universitet og en stipendiat som foreløpig ikke er ansatt. I tillegg er Ove Hatlevik ved Universitetet i Oslo og Øystein Guttersrud ved Naturfagsenteret rådgivere til prosjektet.

Foto av Scherer kan brukes fritt. Merkes "Universitetet i Oslo".

Scherer forstår norsk, men ønsker helst å kommunisere på engelsk.

Nøkkelord

Kontakter

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

22 85 82 76http://www.uv.uio.no

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) tilhører Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Det er en internasjonal forskningsenhet som forsker på pedagogiske målinger på alle nivåer i utdanningssystemet. CEMO har 20 ansatte og jobber tett sammen med kolleger fra andre land, spesielt Norge, Sverige, Tyskland, Luxemburg, Nederland og USA. I tillegg samarbeider CEMO med Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO om blant annet kvalitetssikring av eksamener og måling av læringsframgang.

Følg saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom