Unio

Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

Del

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Petter Aaslestad
Petter Aaslestad

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.
– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.
Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst. 
– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.
Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.


Praktiske opplysninger:
Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00
Forhandlingsleder for Unio stat er Petter Aaslestad.
Info. ansvarlig for Unio stat: Signy Svendsen, mobil 90 50 61 33
Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360.000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.

Unio stat – forbundsvise medlemstall Unio stat per 1.1.18:

Politiets Fellesforbund              13 407
Forskerforbundet                      13 157
Utdanningsforbundet                  2 163
Norsk Sykepleierforbund            1 553
Akademikerforbundet                    970
Skatterevisorenes Forening          455
Norsk Fysioterapeutforbund          240
Norsk Ergoterapeutforbund           190
Bibliotekarforbundet                      163
Presteforeningen                             62
Det norske maskinistforbund          48
Norsk Radiografforbund                   8
Det norske Diakonforbund               5

Totalt:                                      32 421

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Petter Aaslestad
Petter Aaslestad
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 360 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom