Unio

Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

Del

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Petter Aaslestad
Petter Aaslestad

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.
– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.
Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst. 
– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.
Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.


Praktiske opplysninger:
Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00
Forhandlingsleder for Unio stat er Petter Aaslestad.
Info. ansvarlig for Unio stat: Signy Svendsen, mobil 90 50 61 33
Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360.000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.

Unio stat – forbundsvise medlemstall Unio stat per 1.1.18:

Politiets Fellesforbund              13 407
Forskerforbundet                      13 157
Utdanningsforbundet                  2 163
Norsk Sykepleierforbund            1 553
Akademikerforbundet                    970
Skatterevisorenes Forening          455
Norsk Fysioterapeutforbund          240
Norsk Ergoterapeutforbund           190
Bibliotekarforbundet                      163
Presteforeningen                             62
Det norske maskinistforbund          48
Norsk Radiografforbund                   8
Det norske Diakonforbund               5

Totalt:                                      32 421

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Petter Aaslestad
Petter Aaslestad
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom