NBBL - Norske Boligbyggelag

Folks boligprisforventninger faller i desember

Del

Boligmarkedsbarometeret faller fra 2,6 i november til -0,4 i desember. Lavere boligprisforventninger står bak et markert fall i barometeret i løpet av høsten.

I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen falt til 41 prosent, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL (foto: Nadia Frantsen).
I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen falt til 41 prosent, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL (foto: Nadia Frantsen).

Fra november til desember faller andelen som tror på stigende boligpriser fra 47 til 41 prosent. Andel som forventer boligprisfall øker fra 13 til 16 prosent. Samtidig er forventningen om stigende rente stabil hos om lag 83 prosent av befolkningene. Til sist er det kun seks prosent av befolkningen som er bekymret for å miste jobben. Høy grad av jobbtrygghet er en forutsetning for et velfungerende boligmarked.

Utsikter for 2019

I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen altså falt til 41 prosent.

-Vi kan bare spekulere i hvorfor optimismen i husholdningene dempes. Men det er nærliggende å se det i sammenheng med renteoppgangen, samt at avtagende befolkningsvekst og høy boligbygging skaper en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Det er også tegn til økt usikkerhet i internasjonal økonomi. Svekkes konjunkturene, samtidig som renten er på vei opp, kan det smitte over på boligmarkedet. God utvikling i norsk økonomi og utsikter til økt lønnsvekst/kjøpekraft trekker i motsatt retning. Vi forventer at det trumfer høyt boligtilbud og stigende rente.

- I NBBLs hovedscenario tror vi derfor på fire prosent prisvekst i løpet av 2019. Risikoen for at vi tar feil er imidlertid større enn vanlig, uroen i internasjonal økonomi er noe vi følger særlig tett, sier Frengstad Bjerknes i NBBL.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13-19 november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (34,0-81,0+55,0) / 3 = 2,6

Kontakter

Bilder

I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen falt til 41 prosent, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL (foto: Nadia Frantsen).
I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen falt til 41 prosent, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL (foto: Nadia Frantsen).
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.020.000 medlemmer og forvalter omlag 510.000 boliger i over 12.700 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Presseinvitasjon til NBBLs boligpolitiske konferanse 13. juni11.6.2019 10:59:19 CESTPresseinvitasjon

Hva ligger i begrepet om en sosial og økonomisk bærekraftig boligpolitikk? På årets boligpolitiske konferanse er temaet bærekraftig boligpolitikk, og vi skal stille noen fundamentale spørsmål rundt dette. Svarene på disse vil kunne si oss om norsk økonomi og næringsliv er klare for omstillingen vi står ovenfor når det kommer til fremtidens boligbehov og -marked, teknologi, klima og miljø.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom