Den norske kirke

Fire er nominert til ny biskop i Nidaros

Del

Nidaros bispedømmeråd har 1. mars nominert fire kandidater til å bli biskop i Nidaros: Prost i Sør-Innherad, Nils Åge Aune, prost i Strinda, Herborg Oline Finnset, domprost i Nidaros, Ragnhild Jepsen og prost i Lofoten, Kristine Sandmæl.

Fra venstre: Nils Åge Aune, Herborg Oline Finnset, Ragnhild Jepsen og Kristine Sandmæl.
Fra venstre: Nils Åge Aune, Herborg Oline Finnset, Ragnhild Jepsen og Kristine Sandmæl.

Tor Singsaas som har vært biskop i Nidaros siden 2008, går av med pensjon i juni i år. Nidaros bispedømmeråd startet arbeidet med nominasjonen i november 2016, kort tid etter at biskop Tor Singsaas hadde annonsert sin avgang.

- Det har vært en takknemlig oppgave å finne gode kandidater til å bli biskop i Nidaros. Den åpne runden før jul, ga oss gode navn å jobbe videre med, sier leder i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset.

- Til slutt var det fire kandidater som bispedømmerådet samlet seg om. Vi kunne ha nominert fem, men denne gangen var det fire som tydeligst svarte til de kriteriene vi hadde satt, sier Gjeset.

Etter at kandidatlisten er presentert, skal det våren 2017 gjennomføres en bred avstemningsrunde. Den omfatter menighetsråd, prester og vigslede kantorer, diakoner og kateketer i Nidaros bispedømme, proster i hele landet og professorer ved de teologiske utdanningsinstitusjonene.

Deretter skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan. På Kirkerådets møte 12.-14. juni i Trondheim, tilsettes en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer.

Dette er de fire kandidatene som ble presentert av Nidaros bispedømmeråd 1. mars:

Nils Åge Aune (51) er prost i Sør-Innherad prosti. Aune er inderøyning, han ble utdannet ved Fjellhaug skoler og Det teologiske menighetsfakultet og ordinert til prest i Sakshaug kirke i 1996. Han har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995, og var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Aune har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband, og feltprest på Steinkjersannan. Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.

Herborg Oline Finnset (55) er fra Sørreisa, og ble i 2017 innsatt som prost i Strinda prosti. Hun har tidligere vært domprost i Tromsø i 12 år, kapellan i Lenvik i Senja og residerende kapellan i Hammerfest. Finnset er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.

Ragnhild Jepsen (47) er domprost i Nidaros. Hun er fra Ål i Hallingdal, utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Ål kyrkje i 1997. Jepsen kom til Nidaros domkirke som kapellan i 2000. Hun ble sokneprest i samme kirke tre år senere, og domprost i 2011. Før hun kom til Trondheim, var hun kapellan i Åmot i Hamar. Jepsen er styremedlem i Olavsfestdagene, Nidarosdomens guttekor og i «Evangelical Lutheran Church og Jordan and The Holy Land».

Kristine Sandmæl (47) er fra Moss, og er i dag prost i Lofoten. Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i 1997. Hun har tidligere vært prostiprest i Lofoten, sokneprest i Sørfold og sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy. Sandmæl er leder i Mellomkirkelig råd og har vært nestleder i Norsk kvinnelig teologforening.


Etter bispedømmerådets nominasjon tar Kirkerådet nå over prosessen. Fram til 19. mars er det anledning til supplerende nominasjon. Det skjer ved at minst hundre stemmeberettigede fra minst tre ulike prostier i bispedømmet går sammen om å nominere en ekstra kandidat.

Når listen over de nominerte deretter er klar, skal ulike kirkelige instanser og personer avgi stemme ved å føre opp tre av de nominerte kandidatene i prioritert rekkefølge. Kirkerådet sender oversikten over de nominerte - og sentrale biografiske opplysninger om hver av kandidatene - til alle stemmeberettigede.

Avstemningsperioden er 21. mars - 20. april 2017. Resultatet av avstemningsrunden vil foreligge i 21. april og blir da offentliggjort av Kirkerådet.

Innen 12. mai 2017 vil så Nidaros bispedømmeråd og hver enkelt av biskopene uttale seg om hvem av de tre kandidatene med flest stemmer som bør tilsettes.

Bilder

Fra venstre: Nils Åge Aune, Herborg Oline Finnset, Ragnhild Jepsen og Kristine Sandmæl.
Fra venstre: Nils Åge Aune, Herborg Oline Finnset, Ragnhild Jepsen og Kristine Sandmæl.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke