Unio

Eldre i Oslo blir prioritert i kommunens budsjettforslag

Del

I forslag til neste års budsjett i Oslo foreslås det en økning i antall årsverk i hjemmetjenesten og i sykehjemmene. - Jeg forventer at dette vil føre til økt antall sykepleierstillinger både i sykehjemmene og i hjemmetjenestene, sier Line Orlund, fylkesleder i Norsk sykepleierforbund i Oslo (NSF Oslo). Orlund sier videre at endelig får tjenestene til de eldre et kompetanseløft som forbundet har etterlyst i flere år.

NSF Oslo har arbeidet for å få gjennomslag for at bemanningen i byens hjemmetjenester og i sykehjemmene skal økes. De syke eldre har sammensatte lidelser og trenger tjenester på høyt faglig nivå. En styrking på 245 årsverk kan endre dette til det bedre.
I hovedsak er NSF Oslo tilfreds med budsjettets helseprofil, og vil også trekke frem styrkingen av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette viser at byrådet er i rute i forhold til løftene de ga i valgkampen. -Særlig positivt er det at helsetilbudet til førstegangsfødende styrkes og at bemanningen på helsestasjon- og skolehelsetjenesten økes i tråd med de nasjonale bemanningsnormene, sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Kontakter

Line Orlund, 452 92 720

Bilder

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom