Mattilsynet

Dette mener bøndene om Mattilsynet i Rogaland

Del

80 prosent av bøndene i Rogaland som er spurt syns det har vært helt ok eller positivt å ha Mattilsynet på tilsyn, det viser en fersk undersøkelse. – Vi er glade for at så mange sitter igjen med denne opplevelsen av tilsynet, sier regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

-Våre inspektører gjør en viktig og vanskelig jobb for dyrevelferden og for dyrehelsen. De må noen ganger kritisere livsverket til bønder og de må fatte vedtak som koster penger. Jeg er imponert av at de klarer å gjøre den jobben og etterlate dette gode inntrykket hos de aller fleste.

Etter mye kritikk og harde karakteristikker mot tilsynet, sendte Mattilsynet tidligere i sommer ut sms til over 3600 bønder i Rogaland. Gjennom en håndfull spørsmål ba de om anonym tilbakemelding fra hver enkelt bonde, om hvordan det var å ha Mattilsynet på tilsyn og hva de tenkte om å få uanmeldt tilsyn i fremtiden.

Over 1000 personer/bønder svarte på spørsmålene:
• 57% prosent svarte at «det var helt ok» å ha tilsyn av Mattilsynet.
• 22,5% svarte at «det var en positiv opplevelse».
• 20% svarte at «det var en negativ opplevelse».

Flere kan senke skuldrene
Fjetland er godt fornøyd med at såpass mange har tatt seg tid til å svare:

-Vi tenker at en del av de sterkeste kritikerne våre kan ha bidratt til en ubegrunnet redsel for Mattilsynet. De aller fleste tilsyn foregår i en god og konstruktiv tone, sier Fjetland, og legger til at de som driver godt skal kunne senke skuldrene før tilsyn.

Fjetland er samtidig opptatt av at 20 % sitter igjen med en negativ opplevelse etter tilsynet og at 30 % av de som er spurt sier de er engstelige eller stresset for å få uvarslet tilsyn.

Viktig med god dialog
-Vi er ikke perfekte og vi skal fortsette å jobbe for å få en så god dialog som mulig mellom inspektør og bonde, sier Fjetland.

Han tror likevel at Mattilsynet må leve med at det alltid vil være noen som syns tilsyn er ubehagelig, uansett hvor godt de prøver å veilede og kommunisere:

-Vår jobb er å passe på at dyrene ikke lider. Hvis vi trekker oss i de sakene hvor vi møter motstand, gjør vi ikke jobben vår.

Kontaktperson i Mattilsynet: 

Hege Robberstad, senior kommunikasjonsrådgiver, Region Sør og Vest, mob 92 62 16 86.

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom