MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Coca-Cola felt i MFU

Del

Kinospill før familefilm var feilplassert

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har felt Coca-Cola for å opptrådt i strid med MFUs retningslinjer. Retningslinjene regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke rettet til barn og unge. MFU har gitt klager medhold i at et kinospill med Coca-Cola som aktiviserer seerne før barne og familiefilmen Askeladden, er markedsføring særlig rettet til barn. Vedtaket er enstemmig i MFU. Nordisk Film Kino og deres underleverandør Media Direkt Norge beklager at kinospillet feilaktig er plassert foran en barne og familiefilm . I henhold til avtale med Coca-Cola skulle ikke dette skje. Aktørene har i ettertid rettet opp rutinene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.