Mattilsynet

Beskytt hjortedyra fra smitte i vinter

Del

Den svært alvorlige og dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når dyr samles rundt matfatet. Det er derfor forbudt å fôre hjortedyr i hele Norge. Forbudet er innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen blir utbredt i hjortedyrbestandene og tar livet av store mengder dyr, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse, i Mattilsynet.

Sykdommen spres når hjortedyr kommer i kontakt med syke hjortedyr eller med smitte fra miljøet de beveger seg i. Steder hvor hjortevilt samles, som fôringsplasser, øker kontakten mellom dyr, og dermed øker smitterisikoen. 

Skrantesjuke er 100% dødelig for dyrene som blir smittet, det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin, og skaper store lidelser for dyr som blir syke og utvikler symptomer.

Mye snø og minusgrader gjør det vanskelig for ville dyr å finne mat. Det kan være fristende å legge ut fôr til dyr, men husk at du utsetter dyrene for smitterisiko hvis du gjør det.

Spesielt risikabelt er det å legge ut importert fôr fordi det kan være smitte i fôret.

Du kan søke om tillatelse til å fôre hvis det blir krise for dyra

-Vi ser at det kan oppstå vanskelige situasjoner for dyr som ikke finner mat når det er mye snø. Derfor kan vi åpne for fôring dersom forholdene tilsier det, men dette gjelder kun i områder hvor vi ikke har funnet skrantesjukesmitte, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Det er mulig å søke Mattilsynet om kortvarig fôring av hjortevilt dersom det er konkrete bekymringer for dyrevelferden eller trafikksikkerheten. Søknaden må inneholde dokumentasjon av situasjonen. Vi gir i utgangspunktet kun tillatelser der det søkes om samordnet og koordinert fôring, gjerne i regi av kommunens viltforvaltning.

-Vi ga flere slike tillatelser i fjor hvor vinteren var svært snørik. Det er derfor fint om du tar kontakt med kommunal viltforvaltning for å høre om de allerede har fått tillatelse til å fôre hjortevilt i din kommune, og om du kan bistå i dette arbeidet, sier Jahr.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Kampen mot skrantesjuke fortsetter i 2019 – skal teste 30.000 dyr7.3.2019 10:18:20 CETPressemelding

Kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke fortsetter med uforminsket styrke. I år skal Mattilsynet sammen med Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet teste over 30.000 hjortedyr. Det er viktig å få kunnskap om den smittsomme sykdommen har spredd seg fra Nordfjella sone 1. Selv om det ikke er funnet dyr med klassisk skrantesjuke andre steder, betyr ikke det at områdene er friskmeldt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom