Mattilsynet

Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat på grunn av tungmetallet kadmium

Del

Mattilsynet fraråder at barn under 10 år spiser lever som middagsmat. Årsaken er at barn allerede gjennom vanlig kosthold kan få i seg for mye av tungmetallet kadmium. Advarselen gjelder ikke leverpostei.

: -Kadmium i for store menger kan gi helseskader. Siden lever kan inneholde høye nivåer av kadmium anbefaler vi ikke at barn under 10 år spiser lever som middagsmat, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
: -Kadmium i for store menger kan gi helseskader. Siden lever kan inneholde høye nivåer av kadmium anbefaler vi ikke at barn under 10 år spiser lever som middagsmat, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).

Videre fraråder Mattilsynet ungdom og voksne å spise mye lever fra utmarksbeitende dyr som elg, reinsdyr, hjort, rådyr og sau. Det er særlig i leveren til dyr som beiter ute at kadmium kan hope seg opp.

-Inntak av for mye kadmium over lengre tid kan gi nyreskader, benskjørhet og økt risiko for kreft. Det er ikke snakk om akutt sykdom, men skader som utvikles gjennom mange år, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

Kadmium finnes naturlig i jorda. I Norge er det hovedsakelig gjennom korn og kornprodukter, rotgrønnsaker og poteter vi får i oss kadmium, ettersom dette er mat vi spiser mye av. De som spiser lever til middag, spesielt fra vilt, vil få et ekstra bidrag av kadmium utover det vi ellers får gjennom et vanlig kosthold.

Grunnlag for advarselen er nye scenarioberegninger som Mattilsynet har bestilt fra Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har sett på hvor mye barn, ungdom og voksne kan spise av lever før vi får i oss mer kadmium enn det som anses som trygt (tolerabelt inntak i uken (TWI)). Siden barn, ungdom og voksne har ulikt spisemønster og kroppsvekt, vil det vi tåler av tillegg av kadmium fra lever variere.

-Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat. Ungdom bør ikke spise lever fra enten hjort, rådyr, eller sau oftere enn ett måltid i måneden, eller seks måltider i året med lever fra elg eller reinsdyr.
Voksne bør ikke spise lever fra enten elg, reinsdyr, hjort eller rådyr oftere enn ett måltid i måneden, eller lever fra sau oftere enn ett måltid i uka sier seniorrådgiver Julie T. Håland. For gravide og ammende gjelder samme råd som for voksne.

Advarselen gjelder ikke leverpostei siden leverpostei allerede er med i beregningen av hvor mye kadmium vi får i oss gjennom et normalt kosthold. Leverpostei er et blandingsprodukt som inneholder mest lever fra svin. Svinelever inneholder lavere nivåer av kadmium enn lever fra dyr som beiter ute. Mattilsynets analyseresultater viser også lave nivåer av kadmium i leverpostei. Det er når vi spiser lever som middagsmat at eksponeringen av kadmium kan bli for høy.

Kontakter

Bilder

: -Kadmium i for store menger kan gi helseskader. Siden lever kan inneholde høye nivåer av kadmium anbefaler vi ikke at barn under 10 år spiser lever som middagsmat, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
: -Kadmium i for store menger kan gi helseskader. Siden lever kan inneholde høye nivåer av kadmium anbefaler vi ikke at barn under 10 år spiser lever som middagsmat, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom