MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

7-Eleven og Coca-Cola frikjent i MFU

Del

Verving av venner til 7-Eleven med Coca-Cola zero som belønning ble frikjent i MFU

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på 7-Elevens venneverving via app, sms og nettside. Belønningen var å motta en Coca Cola zero. Utvalget vurderte at markedsføringstiltaket ikke var særskilt rettet til barn. Verken produktet, utforming av app eller nettsted ble ansett som særskilt rettet til barn. Utvalget gir kritikk til 7-Eleven og Coca-Cola for ikke å ha aldersgrense på aktiviteten. Aktørene har nå endret sin praksis på dette. Vervepremien er ikke lenger Coca-Cola zero men kaffe. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.