Kompetanse Norge

25 millionar til karriererettleiing på nett

Del

Regjeringa vil løyve 25 millionar kroner til Kompetanse Noreg for å utvikle ei digital karriereretteleiingsteneste for heile landet.

Karriererettleiing er viktig for å bidra til omstilling, for å unngå feilval og fråfall, og for å nytte ressursane i samfunnet betre. Den nye tenesta skal gi digital rettleiing og betre tilgang på informasjon for brukarar og rådgivarar, gjennom å nytte ressursane i dei etablerte karrieresentera i fylka.

Kompetanse Noreg skal i 2018 etablere eit kraftsentrum for karriererettleiing i Tromsø, samlokalisert med det eksisterande fagmiljøet rundt nett-tenesta utdanning.no. Satsinga på digital karriererettleiing i forslaget til statsbudsjettet for 2018 styrkar dette arbeidet ytterlegare.

Ei tillitserklæring

- Oppdraget med å utvikle ei slik digital karriererettleiingsteneste ser vi på som ei stor tillitserklæring. Karriererettleiing er eit sentralt verkemiddel i den samla kompetansepolitikken, og bidrar til at fleire kan ta gode val om utdanning og arbeid, seier Kompetanse Noreg-direktør Gina Lund.

Kompetanse Noreg jobbar for at alle skal ha lik tilgang til karriererettleiing. Både denne satsinga spesielt og statsbudsjettet i heilskap, viser at kompetansepolitikken er ei satsing for denne regjeringa.

Nøkkelord

Kontakter

Ta gjerne kontakt:
Guro Aardal Hagen, kommunikasjonssjef: 952 05 503, guro.hagen@kompetansenorge.no
Espen Brynsrud, kommunikasjonsrådgiver, 906 06 406 espen.brynsrud@kompetansenorge.no

Bilder

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom