FN-sambandet

180 elever på Nydalen skole konkurrerer om de mest innovative løsningene på FNs bærekraftsmål

Del

Presseinvitasjon: Lansering av nytt undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Når: 24. oktober (FN-dagen) kl 08.00 –15.45. Merk: Finalen og vinnere kåres fra kl 1430.

Hvor: Nydalen vidergående skole i Oslo, Nydalsveien 30c, 0484 Oslo.

180 elever på Nydalen skole konkurrerer om de mest innovative, bærekraftige løsningene på FNs bærekraftsmål.

På FN.dagen 24. oktober arrangerer FN-sambandet, Ungt entreprenørskap og Nydalen videregående skole en Innovasjonscamp om FNs bærekraftsmål.

Arrangementet er en nasjonal lansering av undervisningsopplegget Bærekraft for VGS, utviklet av FN-sambandet.

Målet er å tilby elever en engasjerende innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Samspillet mellom sosiale forhold, økonomi, klima og miljø er sentralt. Opplegget er utviklet i samarbeid med lærere og elever fra hele landet.

Se her: www.fn.no/bærekraft

FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling i skolen

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Felles for alle målene er prinsippet om bærekraftig utvikling.

Et delmål under bærekraftsmål 4 er å sikre at alle elever i skolen får undervisning for en bærekraftig utvikling. Stortinget vedtok høsten 2016 at bærekraftig utvikling skal være et av tre flerfaglige temaer i fremtidens skole.

FN-sambandet mener at en flerfaglig tilnærming til bærekraftig utvikling er essensielt for åkunne forståden komplekse globale verden vi er en del av. FNs bærekraftsmål dekker en virkelighet som er krevende åkommunisere i klasserommet.

Skal vi engasjere elevene til å bidra med de gode bærekraftige løsningene, så må de forstå sammenhengen mellom de lokale, nasjonale og globale utfordringene. Derfor undervisningsopplegget «Bærekraft».

Innovasjoncamp

Ungt entreprenørskap arrangerer treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning påinnen et avgrenset tidsrom.

Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Mer om innovasjonscamp

Om Ungt entrepenørskap

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg saker fra FN-sambandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom