Byggenæringens Landsforening

– Ny NTP må samordne areal og transport

Del

BNL er fornøyd med at etatene legger frem et plangrunnlag som skal ivareta utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klima. - Skal vi nå målet med nullvekst i privatbilismen, er det et helt klart behov for en mer konsentrert og arealeffektiv bygging og en sterk samordning av areal- og transportpolitikken, sier administrerende direktør i BNL Jon Sandnes.

Dette er også et viktig grep for å sikre raskere plan- og gjennomføringsprosesser, mener BNL.

– Det er positivt at samferdselsetatene trekker opp behovet for en sterkere samordning av areal og transportplaner som en av de overordnede prioriteringene i det forslaget de har presentert i dag. Men det er svært viktig at det blir fulgt opp i det videre arbeidet, sier Jon Sandnes i BNL.

Transportetatenes øverste rammer ligger litt under NHO og BNLs forslag til investeringsrammer. – Dette alternativet fra transportetatene må bli et minimum, ellers blir rommet for nye investeringer er svært lavt, mener BNL.

Etatene foreslår å øke det økonomiske bidraget til bymiljøavtaler med mer enn 60 prosent sammenlignet med inneværende NTP.

– BNL har tatt til orde for at Bymiljøavtalene og utviklingsavtalene bør utvikles som verktøy for forpliktende avtaler for utvikling av areal- og transportløsninger mellom staten, regionene (fylkene) og aktuelle kommuner. Det er stort behov for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene, for å unngå samferdselskollaps rundt de store byene, sier Sandnes.

BNL mener at fergefri forbindelse fra Stavanger til Trondheim vil gi store muligheter for å utvikle eksportløsninger.

– Arbeidsledigheten er på vei opp, men det er store oppgaver innenfor spesielt samferdsel som skal realiseres. Det er i samfunnets interesse at vi bruker anleggskompetansen, samt kompetanse fra olje og gass til å sikre verdiskaping og sysselsetting i et langsiktig perspektiv. BNL savner tydeligere ambisjoner for å anvende slike prosjekter for økt verdiskapning.

Etatene foreslår å fjerne etterslepet på vedlikehold på vegene, jernbanen og kystens installasjoner i løpet av den neste NTP-perioden. Det vil koste opp mot 60 milliarder kroner.

–Økt satsing på drift og vedlikehold er bra for å sikre et forutsigbart transportsystem for næringslivet, avslutter Sandnes.

 

Nøkkelord

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom