Byggenæringens Landsforening

– Ny NTP må samordne areal og transport

29.2.2016 13:42 | Byggenæringens Landsforening

Del

BNL er fornøyd med at etatene legger frem et plangrunnlag som skal ivareta utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klima. - Skal vi nå målet med nullvekst i privatbilismen, er det et helt klart behov for en mer konsentrert og arealeffektiv bygging og en sterk samordning av areal- og transportpolitikken, sier administrerende direktør i BNL Jon Sandnes.

Dette er også et viktig grep for å sikre raskere plan- og gjennomføringsprosesser, mener BNL.

– Det er positivt at samferdselsetatene trekker opp behovet for en sterkere samordning av areal og transportplaner som en av de overordnede prioriteringene i det forslaget de har presentert i dag. Men det er svært viktig at det blir fulgt opp i det videre arbeidet, sier Jon Sandnes i BNL.

Transportetatenes øverste rammer ligger litt under NHO og BNLs forslag til investeringsrammer. – Dette alternativet fra transportetatene må bli et minimum, ellers blir rommet for nye investeringer er svært lavt, mener BNL.

Etatene foreslår å øke det økonomiske bidraget til bymiljøavtaler med mer enn 60 prosent sammenlignet med inneværende NTP.

– BNL har tatt til orde for at Bymiljøavtalene og utviklingsavtalene bør utvikles som verktøy for forpliktende avtaler for utvikling av areal- og transportløsninger mellom staten, regionene (fylkene) og aktuelle kommuner. Det er stort behov for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene, for å unngå samferdselskollaps rundt de store byene, sier Sandnes.

BNL mener at fergefri forbindelse fra Stavanger til Trondheim vil gi store muligheter for å utvikle eksportløsninger.

– Arbeidsledigheten er på vei opp, men det er store oppgaver innenfor spesielt samferdsel som skal realiseres. Det er i samfunnets interesse at vi bruker anleggskompetansen, samt kompetanse fra olje og gass til å sikre verdiskaping og sysselsetting i et langsiktig perspektiv. BNL savner tydeligere ambisjoner for å anvende slike prosjekter for økt verdiskapning.

Etatene foreslår å fjerne etterslepet på vedlikehold på vegene, jernbanen og kystens installasjoner i løpet av den neste NTP-perioden. Det vil koste opp mot 60 milliarder kroner.

–Økt satsing på drift og vedlikehold er bra for å sikre et forutsigbart transportsystem for næringslivet, avslutter Sandnes.

 

Nøkkelord

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Frikjøp av data til en felles digital plattform for bygge- og anleggsnæringen er på plass26.6.2017 13:50Pressemelding

BNL, coBuilder, og Norsk Byggtjeneste har signert avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok. – Dette er en svært stor dag. Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang. Dette er også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom