UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

– Mange vegrer seg for å bli skoleledere

Del

Mange vegrer seg for å bli skoleledere fordi oppgavene er for mange og uklare, arbeidspresset er stort, og opplæringen er utilstrekkelig, sier førsteamanuensis Marit Aas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Det viser en gjennomgang av skoleledelse i 22 utdanningssystemer, inkludert Norge. Aas har sammen med førsteamanuensis Monika Törnsén ved Umeå universitet undersøkt norske og svenske lederprogrammer i lys av internasjonal forskning.

Hvordan forberede skoleledere best mulig?

Internasjonalt er det en økende bekymring, blant både forskere og myndigheter, om at skolelederprogram ikke i tilstrekkelig grad klarer å forberede nye skoleledere på kompleksiteten og utfordringene i det 21. århundre.

– Internasjonalt er det en økende bekymring for lederes manglende forståelse av undervisning og læring. De har ofte ikke nok kunnskap om pedagogikk. I Norge ser vi imidlertid at her vektlegges pedagogisk ledelse sterkt, sier Aas.

Balanse mellom å være demokratisk og ta beslutninger

Skoleledere må i dag balansere mellom den demokratiske ideen om å skape innflytelse gjennom deltakelse og å ta nødvendige beslutninger.

Et eksempel på hvordan man kan trygge skoleledere i å håndtere den krevende balansekunsten som må utøves er gruppecoachingen som er utviklet ved Rektorutdanningen ved UiO. Den er prøvd ut i 10 land gjennom det internasjonale prosjektet «Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching».

For spørsmål og utfyllende kommentarer:

Førsteamanuensis Marit Aas

ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Telefon: 41 12 67 28 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

22 85 82 76http://www.uv.uio.no

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene.

Instituttet er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

Følg saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom