Unio

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Saker
218
Meny

Eldre i Oslo blir prioritert i kommunens budsjettforslag27.9.2017 14:58 | Pressemelding

I forslag til neste års budsjett i Oslo foreslås det en økning i antall årsverk i hjemmetjenesten og i sykehjemmene. - Jeg forventer at dette vil føre til økt antall sykepleierstillinger både i sykehjemmene og i hjemmetjenestene, sier Line Orlund, fylkesleder i Norsk sykepleierforbund i Oslo (NSF Oslo). Orlund sier videre at endelig får tjenestene til de eldre et kompetanseløft som forbundet har etterlyst i flere år.

Outsourcing av IKT: – Risiko for låg kvalitet og prosjekthavari8.9.2017 10:51 | Pressemelding

– Kostnadsinnsparingane ved å outsource til utlandet er ofte ikkje til stades, og risikoen for låg kvalitet og prosjekthavari aukar, seier professor Magne Jørgensen i siste utgåve av hovudorganisasjonen Unios nettmagasin I Front. – Mange offentlege IT-miljø er sterkt svekte av outsourcing. Dette råkar tryggleiken vår. Men det verkar som om me står overfor ei tverrpolitisk handlingslamming, seier leiar Ragnhild Lied i Unio.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.