Norsk Varme

NORSK VARME er bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder, skorsteiner og tilbehør, og organiserer produsenter, forhandlere og montører. Vi arbeider for enklere forskrifter, bedre opplæring og en real energi- og miljøpolitikk.
www.norskvarme.org

 

 

Ny leder i NORSK VARME22.3.2013 11:30 | Pressemelding

(Oslo, 22. mars 2013) Norsk Varme har valgt Merethe S. Halvorsrød fra Jøtulgruppen til ny styreleder. Hennes viktigste oppgave blir å hindre at myndighetene fjerner pipe og ildtsder fra moderne boliger. Etter å ha bygget opp bransjeforeningen til å bli en viktig aktør innenn miljø og energi de siste to årene overlater Grethe Bachmann styrelederklubba til Halvorsrød. – Vedfyring kan bli en mye viktigere del av vår oppvarming, sier Merethe Halvorsrød. Med ny leder vil Norsk Varme fortsette kampen om at fremtidens hus skal bygges med pipe og ildsted.  Fra 2015 blir det nye byggeforskrifter og flere hevder at den nye standarden gjør ildsteder og piper overflødige.  – Vi støtter utviklingen av lavenergiboliger, men det er et paradoks at passivhus krever tilførsel av strøm for å fungere. Vi ser på det som alvorlig hvis det blir strømbrudd når det er så kaldt som det har vært i vinter, og folk kun har elektrisitet til oppvarming, ser sier Halvorsrød. ­ – Av og til er også vedfyring den

Beredskap i sprengkulden: Advarer mot å fjerne ildsted og pipe fra nye boliger7.12.2012 08:50 | Pressemelding

Sprengkulden er her for fullt og allerede har mange opplevd strømbrudd rundt om i landet. – Det er uansvarlig å ikke tenke beredskap, sier Grethe Bachmann, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Varme. De siste årene har Norge opplevde både sprengkulde og mange alvorlige strømbrudd i vinterhalvåret. Det er ikke nødvendigvis kulden i seg selv som er problem, men kulden fører ofte med seg et høyt strømforbruk. Desto høyere forbruk, desto mer utsatt er strømnettet for skader.  – At mange kun har elektrisitet til oppvarming, ser vi på som alvorlig hvis det blir strømbrudd når det er så kaldt som nå, sier Bachmann. Fremtidens hus krever strøm I framtida vil norske boliger bli tettere og enda bedre isolert enn i dag. Myndighetene og fagmiljøene vurderer nå om det er nødvendig at disse husene skal bli bygget med skorstein og ildsted.  – Norsk Varme støtter utviklingen av lavenergiboliger og stiller oss bak mange av kravene om isolasjon og varmegjenvinning, sier Bachmann Foreningen

Gamle ovner sløser med energi og forurenser: Forbud mot gamle vedovner i 202216.10.2012 13:10 | Pressemelding

Norsk Varme og Norsk Bioenergiforening (Nobio) foreslår at eiere av gamle ovner får ti år på å bytte dem ut med rentbrennende ildsteder. Gevinsten er mer klimanøytral energi og dramatisk nedgang i svevestøv. Over halvparten av vedenergien som benyttes her i landet går rett i pipa. Grunnen er at over en million gamle ovner er i flittig bruk til tross for at det har vært ulovlig å selge slike ovner siden 1998. Gamle ovner utnytter ca førti prosent av energien i vedkubbene, mens moderne ovner bruker rundt åtti prosent. – Å bytte vedovn er en av de energisparetiltakene som går raskest i pluss. Nye ovner er relativt billige og enkle å installere, samtidig som vedovner har lang levetid og praktisk talt er vedlikeholdsfrie, sier Grethe Bachmann, styreleder i Norsk Varme Støtte til nye ildsteder Nobio og Norsk Varme foreslår at det skal bli  et forbud mot å bruke gamle ovner. De ønsker også at myndighetene skal gi økonomisk støtte til å installere nye. – Folk trenger en dytt for å komme

Hever kompetansen for alle som selger ovner: Bedre råd gir riktigere varme14.6.2012 16:30 | Pressemelding

Ildstedbransjen mobiliserer nå alle butikkselgere for at nordmenn skal få bedre råd og veiledning når de kjøper ildsted. Vedfyring kan stå for halvparten av nordmenns oppvarmingsbehov. Bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, Norsk Varme, er på offensiven for å få flere nordmenn til å velge alternativ energi når de varmer opp boligen sin. I disse dager går startskuddet for en landsomfattende opplæring av alle som selger ovner, piper og peisinnsatser. Husholdninger som velger ved som oppvarmingskilde kan spare tusenvis av kroner sammenliknet med strøm. Men det er mange forhold som spiller inn for at man skal få maksimalt utbytte av veden. – Vår målsetting er at folk skal kjøpe et ildsted som er tilpasset huset de bor i og det oppvarmingsbehovet de har. Vi har også som ambisjon å gi informasjon om hvordan man får mest mulig glede av vedfyring, sier styreleder i Norsk Varme, Grethe Bachmann. Riktig fyring er viktig med hensyn til blant annet pipet

  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

NORSK VARME er bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder, skorsteiner og tilbehør, og organiserer produsenter, forhandlere og montører. Vi arbeider for enklere forskrifter, bedre opplæring og en real energi- og miljøpolitikk.
www.norskvarme.org