Medietilsynet
Medietilsynet

Om oss:

Medietilsynet jobbar for at alle skal ha tilgang til eit variert tv- og radiotilbod og ein brei flora av ulike aviser over heile landet. Vi vil at barn og unge skal ha god kunnskap om bruk av internett og digitale verktøy som gjer dei til ansvarlege brukarar av digitale medium.

Mari Velsand er direktør for tilsynet. Medietilsynet har tre avdelingar: juridisk og regulatorisk, kommunikasjon, rådgiving og analyse og avdeling for fellestenester.

Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet som gir rammene for arbeidet vårt gjennom eit årleg tildelingsbrev til oss.

Saker
150
Meny
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Om oss:

Medietilsynet jobbar for at alle skal ha tilgang til eit variert tv- og radiotilbod og ein brei flora av ulike aviser over heile landet. Vi vil at barn og unge skal ha god kunnskap om bruk av internett og digitale verktøy som gjer dei til ansvarlege brukarar av digitale medium.

Mari Velsand er direktør for tilsynet. Medietilsynet har tre avdelingar: juridisk og regulatorisk, kommunikasjon, rådgiving og analyse og avdeling for fellestenester.

Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet som gir rammene for arbeidet vårt gjennom eit årleg tildelingsbrev til oss.