Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Saker
27
Meny

Helsetjenester – på nye måter?10.10.2018 13:06:54 CEST | Pressemelding

En av to innbyggere i Norge er i kontakt med spesialisthelsetjenesten hvert år. Helsehjelpen gis i økende grad uten at pasienter overnatter i et sykehus. Antall døgnopphold i sykehus går ned og flere og flere pasienter får poliklinisk oppfølging. Det har vært en reduksjon i øyeblikkelig-hjelp innleggelser på fire prosent de siste fem år. Det viser ferske tall fra Helsedirektoratets Samdata-rapport for 2013 til 2017.

Invitasjon til seminaret: «Forskning og innovasjon til pasientens beste» på Akershus universitetssykehus, Lørenskog, fredag 8. juni kl 0915-13306.6.2018 12:30:20 CEST | Presseinvitasjon

De regionale helseforetakene har på oppdrag av helse- og omsorgsminister Bent Høie utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017», som er en populær presentasjon av 17 pasientnære forskningsprosjekter. Rapporten inneholder også nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, oppdatert tom 2017. Statsråd Bent Høie vil være til stede ved første del av seminaret. Han vil få overrakt den ferske rapporten av administrerende direktør Catrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.