Geelmuyden Kiese
Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i Brüssel, København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 150 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier gjennom sitt investeringsselskap Koko A/S 88% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Frida Berg, Marius Eriksen, Bård Hammervold, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Karne Lykkebo, Gunnar Mathisen, Lars Nermoen, Nina Riibe, Svein Roger Selle, Maria Steno, Janna Sundewall, Paal Frisvold og Øivind Winge.
Saker
62
Meny
Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i Brüssel, København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 150 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier gjennom sitt investeringsselskap Koko A/S 88% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Frida Berg, Marius Eriksen, Bård Hammervold, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Karne Lykkebo, Gunnar Mathisen, Lars Nermoen, Nina Riibe, Svein Roger Selle, Maria Steno, Janna Sundewall, Paal Frisvold og Øivind Winge.