Eika Gruppen
Følg
Følg

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 74 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder kroner, nær en million kunder. Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens hovedoppgave er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som er en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet.  Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken ». Gruppen leverer en komplett plattform for bank- infrastruktur, inkludert IT, betalingsformidling og digitale tjenester som gjør lokalbanken konkurransedyktig. Produktselskapene er Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens produkter og løsninger distribueres gjennom ca 400 kontorer i Norge. Eika Gruppen med eierbankene og meglervirksomheten har om lag 3000 ansatte hvorav ca. 450 er direkte knyttet til Eika Gruppen. Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. 

Saker
41
Meny

Fortsatt gode resultater i Eika31.10.2014 17:54 | Pressemelding

(31. oktober 2014) Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 88 millioner kroner i tredje kvartal mot 97 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Etter tredje kvartal er resultatet før skatt 247 millioner kroner mot 280 millioner kroner i 2013. Konsernets virksomhet innen finansiering og kapitalforvaltning har bedret sine resultater med henholdsvis 19 og 7 millioner kroner sammenlignet med fjoråret, mens forsikringsvirksomheten oppnår noe svakere resultat.

GODT KVARTAL FOR EIKA GRUPPEN13.8.2014 20:15 | Pressemelding

Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 86 millioner kroner i andre kvartal mot 115 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. For første halvår er resultatet før skatt 159 millioner kroner mot 183 millioner kroner i 2013. Flere storskader er årsaken til et svakere resultat både i kvartalet og hittil i år sammenlignet med fjoråret. Samtidig har konsernets virksomhet innen finansiering og kapitalforvaltning bedret sine resultater betydelig.

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 74 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder kroner, nær en million kunder. Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens hovedoppgave er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som er en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet.  Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken ». Gruppen leverer en komplett plattform for bank- infrastruktur, inkludert IT, betalingsformidling og digitale tjenester som gjør lokalbanken konkurransedyktig. Produktselskapene er Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens produkter og løsninger distribueres gjennom ca 400 kontorer i Norge. Eika Gruppen med eierbankene og meglervirksomheten har om lag 3000 ansatte hvorav ca. 450 er direkte knyttet til Eika Gruppen. Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn.