CHC Helicopter Service
Saker
16
Meny

Solid og grundig fra Statoil23.9.2016 13:30:57 | Pressemelding

Statoil har i dag bekreftet at de vil fortsette det grundige og solide sikkerhetsarbeidet de er kjent for, og vi ser fram til det videre samarbeidet. - Vi deler Statoils beskrivelse av virkeligheten for helikoptersikkerhet på norsk sokkel og deres ambisjoner om å styrke den videre, sier administrerende direktør i CHC Arne Roland. Statoil la i formiddag fram sin granskingsrapport etter ulykken. Ulykkeshelikopteret, som styrtet utenfor Turøy 29. april, hadde elleve passasjerer og to piloter ombord. Alle tretten omkom. - De som mistet sine kjære i ulykken, vil aldri få dem tilbake. Tapet og savnet deres vil vedvare. Men som ledere i denne bransjen er vi forpliktet til å stoppe opp ved slike hendelser og gjøre det vi kan for å sørge for at det ikke skjer igjen. Statoil har i dag vist at de tar dette arbeidet på det største alvor. Det gjør vi også. - Nå skal vi sette oss inn i hele rapporten, men basert på konklusjonene og fremleggelsen av rapporten har Statoil gått grundig til verks i sin

CHC HS signerer kontrakt med Justisdepartementet24.5.2016 12:48:57 | Pressemelding

CHC Helikopter Service signerte i dag kontrakt med Justisdepartementet om søk- og redningstjeneste med ett døgnbemannet helikopter basert i Florø. Oppdraget er en del av departementets NAWSARH prosjekt (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter). Prosjektet har som mål å erstatte alle Sea King-helikoptrene med nye, tidsmessige redningshelikoptre innen 2020. Prosjektet styres av Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. -Vi er svært stolte for å bli en del av dette prosjektet og ser fram til å ta fatt på oppgaven med å sikre en god helikopterberedskap langs kysten av Norge, sier administrerende direktør Arne Roland. CHC HS starter flyvningene for Justisdepartementet i september 2017 og kontrakten varer ut 2020. Det foreligger en to års opsjonsperiode utover dette. Til sammen utgjør kontrakten 18 årsverk.

- En forferdelig tung dag29.4.2016 18:18:48 | Pressemelding

- Dette er en forferdelig tung dag for alle som har mistet sine kjære. Politiet har nå bekreftet at 13 mennesker har omkommet. Det er ufattelig. Det er mange fortvilte familier som ikke får sine kjære hjem i dag. Det vi prioriterer nå er å ta vare på de som trenger omsorg, sier Arne Roland, daglig leder i CHC Helikopter Service AS. - Vi har vært i kontakt med de pårørende til våre omkomne flygere. De har det tøft. De får nå oppfølging fra selskapet og helsepersonell, sier Roland CHC stanset umiddelbart alle flyvninger med helikoptertypen EC 225 på norsk sokkel. Luftfartstilsynet har i ettertid innført flyforbud for helikoptertypen på norsk sokkel. CHC Helikopter Service fokuserer på å ivareta de pårørende etter ulykken og selskapets ansatte i Norge. - På basen vår i Bergen har vi samlet våre ansatte, der er det helsepersonell til stede og de har et sted å være sammen, sier Roland. CHC Helikopter Service AS ble varslet kl. 12:05 om ulykken med flight HKS 241 fra Gullfaks B. Estimert ank

CHC Helikopter Service bekrefter EC 255 ulykke under innflyging til Flesland, Bergen29.4.2016 15:39:20 | Pressemelding

CHC Helikopter Service bekrefter ulykke med et av deres helikopter av typen Airbus EC 255 med et mannskap på to og 11 passasjerer ombord. Helikopteret ble operert av Statoil. Ulykken inntraff under innflygning til Flesland. Ytterligere detaljer vedrørende hendelsen er ennå ikke kjent. Norske myndigheter og Hovedredningssentralen ble varslet omgående. CHC Helikopter Service har opprettet egen kriseledelse, samt at Statoil har åpnet pårørendesenter. Ytterligere detaljer vil bli gjort tilgjengelig når disse er tilgjengelig. Per nå er det åpnet flere pårørendesentraler: Statoil tlf.: 800 500 20 Hordaland politidistrikt tlf.: 815 02 800

CHC Helikopter Service AS bekrefter at det har vært en hendelse som involverer et av våre helikoptre ved base Flesland29.4.2016 13:41:08 | Pressemelding

CHC Helikopter Service AS bekrefter at det har vært en hendelse som involverer et av våre helikoptre ved base Flesland. Detaljer vedrørende hendelsen som skjedde ca kl 12.05 er ennå ikke kjent. Myndighetene er varslet. CHC Helikopter Service har opprettet egen krisesledelse. Ytterligere detaljer vil bli gjort tilgjengelig når disse er tilgjengelig.