Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Saker
111
Meny

Spekter og Sykepleierforbundet med nye arbeidstidsløsninger14.4.2018 07:00:00 CEST | Pressemelding

- Vi er fornøyde med at vi etter hardt arbeid og gode prosesser har fått på plass en avtale som innebærer gode løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene. Avtalen muliggjør mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter og forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.