Virke

Virke er enige med LO og YS i hovedoppgjøret

Del

Etter effektive forhandlinger på nærmere 40 tariffavtaler, har Virke kommet til enighet med YS og LO i årets hovedtariffoppgjør.

Forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket, og nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik tar hverandre i hånden etter oppgjøret var ferdigforhandlet. Foto: Virke
Forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket, og nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik tar hverandre i hånden etter oppgjøret var ferdigforhandlet. Foto: Virke

– Jeg er tilfreds med resultatet i årets oppgjør. Det gir reallønnsvekst innenfor forsvarlig rammer, sier Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Hovedorganisasjonen Virke.

Forhandlingene har i år blitt gjennomført samordnet, altså samlet med LO og YS fremfor med de enkelte forbundene.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent

Resultatet gir en samlet årslønnsvekst på 2,8 prosent, i tråd med resultatet fra frontfaget. Den økonomiske rammen dekker både lønnsmessig overheng fra tillegg avtalt i fjor, forventet lønnsglidning i år, tillegg avtalt mellom partene i årets oppgjør i tillegg til lønnstillegg som følger av garantilønnsbestemmelser i noen av Virkes overenskomster.

– Virke er lojal til frontfagsmodellen, men er samtidig opptatt av at profil og innretning på lønnstillegg må tilpasses våre tariffavtaler. Det har vi klart også i år, fortsetter Blyverket.

– Det betyr for eksempel at det i grossistoverenskomstene våre ikke gis noen generelle tillegg, på grunn av høye garantilønnsbestemmelser, sier hun.

AFP i privat sektor endres

I forkant av oppgjøret har Virke vært kritiske til hvordan AFP-ordningen fungerer. Blant annet er det paradoksalt at mange arbeidsgivere må betale inn i en pott som ikke nødvendigvis kommer deres egne ansatte til gode. Partene i privat sektor har nå blitt enige om å utrede en ny modell, med større sammenheng mellom det man tjener opp og det man får ut i AFP-ytelse. Utredningen skal være ferdig innen utgangen av året.

– Det er svært positivt at AFP-ordningen endres, slik at det som betales inn for arbeidstakerne kan følge dem videre i arbeidslivet. Vi vil delta aktivt i arbeidet som gjenstår, sier Blyverket.

Moderniserer tariffavtalene

I tillegg har Virke og Handel og Kontor (HK) gjennomført et større moderniseringsarbeid på Landsoverenskomsten, som er den største tariffavtalen i Virkes område. Hensikten er at reglementet skal være tilgjengelig digitalt, og forståelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker,

– Det er viktig arbeid som er gjort for at tariffavtalene skal fungere i hverdagen. Vi har også avtalt at arbeidet skal fortsette, og at forhold som gjelder netthandel også skal bli drøftet grundig, sier Blyverket.

Hvis resultatet i frontfaget blir nedstemt 27. april, er Virke enige med LO og YS om å gjenoppta forhandlingene når det foreligger et nytt resultat fra frontfaget.

Bilder

Forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket, og nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik tar hverandre i hånden etter oppgjøret var ferdigforhandlet. Foto: Virke
Forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket, og nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik tar hverandre i hånden etter oppgjøret var ferdigforhandlet. Foto: Virke
Last ned bilde
Leder i YS Privat, Vegard Einan, og forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket etter forhandlingene. Foto: Virke
Leder i YS Privat, Vegard Einan, og forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket etter forhandlingene. Foto: Virke
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsensgate 90
0230 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 21 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. 

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom