Norsk Friluftsliv

Vil ha aktivitetsråd i kommunene

Del

De fleste kommuner har i dag et idrettsråd som arbeider for best mulig forhold for idretten i kommunen. Norsk Friluftsliv ønsker et liknende organ for andre frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet.

SKAPE MER: Norsk Friluftsliv ønsker seg aktivitetsråd i norske kommuner, for å styrke stemmene til de som tilbyr lavterskel-aktivitet, og bedre samhandlingen. Foto: Paulina Cervenka
SKAPE MER: Norsk Friluftsliv ønsker seg aktivitetsråd i norske kommuner, for å styrke stemmene til de som tilbyr lavterskel-aktivitet, og bedre samhandlingen. Foto: Paulina Cervenka

Norsk Friluftsliv mener opprettelse av aktivitetsråd i kommunene vil bedre samordningen mellom de ulike aktivitetstilbudene og styrke lavterskel-aktørenes stemme.


- Forskning og erfaring viser at frivillige organisasjoner i for liten grad sitter ved bordet når saker om friluftslivet behandles i kommunene. Vi ser for oss at aktivitetsrådene skal være en arena hvor store og små lag og foreninger kan komme sammen for å utveksle kunnskap og erfaringer, identifisere behov for lokale tiltak og bedre samhandlingen mellom frivilligheten og kommunen, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap. 

Organisasjonen oppfordrer til å sette i gang prøveordninger i norske kommuner. 


- Vi oppfordrer lokalpolitikerne til å sette i gang prøveordninger med aktivitetsråd på kommunalt nivå. Et slikt tiltak vil være et viktig skritt i retning av en bedre og mer helhetlig frivillighetspolikk, sier Meland.


- Gjennom opprettelsen av aktivitetsråd, vil kommunene være bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i aktivitet, og iverksette nødvendige tiltak. Det vil derfor være en enkel og kostnadseffektiv måte å investere i både folkehelse og inkludering i lokalsamfunnene, sier hun.
 
Forslaget er i tråd med Kulturdepartementets ønske om økt medvirkning, fremmet i forslag til statsbudsjett for 2018. Meland roser departementets løfte om å følge opp at alle grupper blir hørt i lokale prioriteringsprosesser. Ansvaret for dette ligger i kommunene, og aktivitetsråd kan være et godt verktøy for politikerne til å sikre at større medvirkning faktisk skjer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SKAPE MER: Norsk Friluftsliv ønsker seg aktivitetsråd i norske kommuner, for å styrke stemmene til de som tilbyr lavterskel-aktivitet, og bedre samhandlingen. Foto: Paulina Cervenka
SKAPE MER: Norsk Friluftsliv ønsker seg aktivitetsråd i norske kommuner, for å styrke stemmene til de som tilbyr lavterskel-aktivitet, og bedre samhandlingen. Foto: Paulina Cervenka
Last ned bilde
OPPFORDRER: - Vi oppfordrer lokalpolitikerne til å sette i gang prøveordninger med aktivitetsråd på kommunalt nivå. Et slikt tiltak vil være et viktig skritt i retning av en bedre og mer helhetlig frivillighetspolikk, er oppfordringen fra Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam
OPPFORDRER: - Vi oppfordrer lokalpolitikerne til å sette i gang prøveordninger med aktivitetsråd på kommunalt nivå. Et slikt tiltak vil være et viktig skritt i retning av en bedre og mer helhetlig frivillighetspolikk, er oppfordringen fra Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam
Last ned bilde
Fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland. Foto: Joe Urrutia
Fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland. Foto: Joe Urrutia
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom