Nærings- og fiskeridepartementet

Vil besøke hav-bedrifter

Del

Hvert år tømmer vi lokalene og alle 350 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet reiser ut i landet på bedriftsbesøk. I 2018 ønsker vi å møte de som jobber med havet.

I dag jobber mer enn 250 000 personer innenfor sjømat, maritimt og olje- og gass. Dette er fremtiden for Norge.

- Havet byr på store muligheter. I 2030 vil 40 millioner mennesker globalt jobbe i havnæringene, og havøkonomien vil doble seg. I Norge er vi skikkelig gode på sjømat, maritimt og olje. Derfor er det viktig at vi trapper opp satsingen på havet i tiden fremover, sier næringsminister Monica Mæland (H), som selv i løpet av våren skal legge ut på en egen havturné.

I løpet av våren skal også ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet reise ut i hele landet for å møte spennende havbedrifter. Bedriftsbesøkene vil finne sted mellom 9.-13. april 2018, og vi ønsker invitasjoner fra din bedrift!

- Vi ønsker å møte de som har gode ideer, utvikler nye og spennende teknologier og som tror på at havet er fremtiden for Norge, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med mange og store oppgaver, både innenfor havnæringene men også innenfor næringslivet generelt. Bedriftene som inviterer oss på besøk får presentere sin virksomhet for departementet, og de får et innblikk i hvordan departementet jobber. De får dessuten muligheten til å gi nyttige innspill til regjeringens politikk og, ikke minst, gi innspill til hvordan vi bør jobbe videre i 2018 med den store havsatsingen.

Praktisk informasjon

Når: I uke 15, fra 9-13. april 2018.

Hvem kan invitere: Bedrifter, forskningsinstitusjoner, klynger, kommuner, og andre aktører i næringslivet som vil fortelle departementet mer om hvordan de jobber med havet. Bedriften trenger ikke være lokalisert ved kysten, men må på en aller annen måte ha fokus på havnæringene i sin daglige drift. Med "havnæringene" menes for eksempel sjømatnæringen, maritim næring, reiselivsnæringen, olje- og gassnæringen også videre. Invitasjonene blir vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje. Det er en forutsetning at besøket er åpent for lokalpresse.

Hvordan: Registrer din invitasjon i dette skjemaet: https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/skjema-og-annet/pameldingsskjema2/id2579210/    

Skriv gjerne en kort begrunnelse for din invitasjon, for eksempel tema som er relevante for dere å snakke om.

Frist: 31. januar 2018

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom