Lundin Norway

Vellykket avgrensning av Alta-funnet i Barentshavet

Del

Injeksjons- og produksjonstester gjort med avgrensningbrønn 7220/11-3 AR viser at Alta-funnet på Lopphøgda i Barentshavet har gode strømnings- og reservoaregenskaper. Brønnen indikerer også kommunikasjon med funnbrønnen som ble boret i 2014.

Alta-funnet ble gjort i  2014 i utvinningstillatelse 609 på Lopphøgda i Barentshavet, der Lundin Norway er operatør.

Brønnen som nå er boret (7220/11- 3 AR) er en fordypning av avgrensningsbrønnen 7220/11-3 A som ble midlertidig plugget og forlatt i september 2015. Hensikten var å videre undersøke reservoaregenskapene i Ørn- og Falk-formasjonene under olje-vann kontakten for funnet. Brønnen påtraff flere soner med meget gode reservoaregenskaper.

To injeksjonstester ble utført med injekssjonsrater på 800 og 2 900 Sm3 sjøvann per strømningsdøgn i henholdsvis Falk- og Ørn-formasjonene. I tillegg ble det utført en produksjonstest i gass-sonen i nedre trias med en produksjonsrate på 595 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 64/64 tommer dyseåpning.

Trykkdata fra brønnene 7220/11-3, -3 A og -3 AR indikerer kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i alle brønnene. Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på videre arbeid med å kartlegge østflanken av funnet. Etter funnbrønnen ble ressursgrunnlaget vurdert til mellom 14 og 50 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3 utvinnbar gass.  Ressursestimatet vil bli revurdert basert på de nye dataene.

Lundin Norway er i gang med mulighetsstudier for en samlet utbygging av Alta- og Gohta-funnene. Gohta ble funnet i 2013 og ligger om lag 20 kilometer sørvest for Alta. Det planlegges for videre konseptstudier i 2017. Dette arbeidet vil gå parallelt med arbeidet for å forstå reservoaregenskapene i begge feltene.

Lang fremtid i Barentshavet
Brønnen 7220/11- 3 AR er boret med den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson. Riggen skal nå først bore Neiden-prospektet som ligger nord i samme utvinningslisens (PL609), før den fortsetter til Filicudi-prospektet i PL533. Lundin Norway har opsjoner for ytterligere inntil 6 brønner. Leiv Eiriksson er en vinterisert rigg som kan operere i Barentshavet hele året.

Lundin Norway legger opp til en langsiktig aktivitet i Barentshavet, og vi vurderer Lopphøgda til å bli vårt nye kjerneområde på norsk sokkel. Vi planlegger omfattende leteaktivitet her for de kommende årene og har tro på at det er mulig å gjøre flere økonomisk drivverdige funn i tillegg til Gohta og Alta. Vi deltar også i arbeidet med å utrede en mulig mottaksterminal for råolje på land i Finnmark.

Kontakter

Bilder

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00http://lundin-norway.no/

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE). Lundin Norway står for åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi er i dag over 300 fast ansatte medarbeidere som jobber i fleksible, tverrfaglige prosjektteam som har godt eierskap til felles mål og utfordringer. Lundin Norway har opparbeidet seg en betydelig portefølje på norsk sokkel siden 2004 og har i dag omentrent 60 lisenser, hvorav halvparten er operatørskap. Vi har fortsatt en meget ambisiøs utforskningsstrategi.

Følg saker fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom