KS

Vegdirektoratet tar omkamp mot et enstemmig Storting

Del

Samtlige medlemmer av fylkesordførerkollegiet og fylkesrådslederkollegiet stiller seg bak uttalelsen nedenfor om rapporten "Fra sams og samling" fra Statens vegvesen. De er overrasket over at Vegdirektoratet tar omkamp mot den overføringen av administrative oppgaver som et enstemmig Storting har vedtatt.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.h.) var invitert til KS for å presentere rapporten for fylkeskommunene denne uken. Her sammen med Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Foto: KS
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.h.) var invitert til KS for å presentere rapporten for fylkeskommunene denne uken. Her sammen med Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Foto: KS

15. mai la Vegdirektoratet fram rapporten "Fra sams og samling" om hvordan vegadministrasjonen skal overføres til fylkekommunene når regionreformen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Stortinget har enstemmig anmodet om å overføre administrasjonen av fylkesvegene til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. Fylkene er største vegeier i Norge med 44 000 km fylkesveg, mot Statens 11 000 km riksveg.

Overføringen av vegadministrasjonen er viktig for å sikre bedre ressursbruk, slik at mer penger går til veg, og mindre til administrasjon. Det er grunn til å understreke at fylkeskommunene allerede idag har ansvaret for drift, vedlikehold og bygging av fylkesvegene.

- Det er derfor overraskende at Vegdirektoratet nå tar omkamp mot den overføringen av adminstrative oppgaver som et enstemmig Storting har vedtatt, sier leder av Fylkesordførerkollegiet, Tore O. Sandvik (fylkesordfører i Trøndelag).

Oppsiktsvekkende høye tall

Vegdirektoratet har lagt fram en rapport som viser at 4000-4500 i Vegvesenet jobber med fylkesvegoppgaver.

Dette er administrative oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og planlegging av nye fylkesveger. Med andre ord ikke selve driften, vedlikeholdet og byggingen av vegene. Det er det entreprenører i markedet som gjør. I tillegg kjøper Vegdirektoratet inn konsulenttjenester til adminstrasjon av fylkesvegene for 600 millioner kroner i året.

- Dette er oppsiktsvekkende høye tall på administrasjon. Det er store uløste oppgaver på vegnettet i Norge, og når vi vet at Nye Veger AS administrerer riksvegutbygging for 130 milliarder kroner med 126 ansatte, er det all grunn til å stille spørsmål ved måten dette arbeidet er organisert på gjennom Vegdirektoratet, sier Sandvik. 

Fylkesordførerkollegiet vil derfor umiddelbart be om et møte med samferdselsminsteren for å diskutere denne ressursbruken. Norge har store uløste oppgaver knyttet til veg og det er derfor særdeles viktig at de ressursene Stortinget og fylkeskommunene stiller til rådighet i størst mulig grad går til veg, ikke administrasjon, sier Sandvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.h.) var invitert til KS for å presentere rapporten for fylkeskommunene denne uken. Her sammen med Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Foto: KS
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.h.) var invitert til KS for å presentere rapporten for fylkeskommunene denne uken. Her sammen med Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Foto: KS
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom