UiO - Det teologiske fakultet

Utdanning av religiøse ledere

Del

Trine Skei Grande (Venstre), Bård Vegar Solhjell (SV), Atle Sommerfeldt biskop i Borg, Sivert Angel førsteamanuensis Teologisk Fakultet og Oddbjørn Leirvik professor Teologisk Fakultet møtes til panelsamtale om utdanning av religiøse ledere ved Universitetet i Oslo.

Det teologiske fakultet utdanner i dag prester til Den norske kirke og videreutdanner religiøse ledere for det norske samfunn. I et stadig mer pluralistisk samfunn utfordres akademia og politikere til å gjennomtenke hva slags kompetanse og kunnskap som trengs for en god samfunnsutvikling.

Akademisk frihet er viktig for å forankre religion og teologi i andre rom enn de snevert religiøse. Hva slags religiøse ledere kan UiO bidra med utdannelse og dannelse av?

Mer info om arrangementet.  

Onsdag 18. januar kl. 9-11, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Kontakter

Om UiO - Det teologiske fakultet

UiO - Det teologiske fakultet
UiO - Det teologiske fakultet
Blindernveien 9
0371 Oslo

228 50300http://www.tf.uio.no/

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF) driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. Ambisjonen er å være ledende i Norden innenfor disse fagfeltene. Som det eneste teologiske fakultetet ved et norsk universitet står TF i en særstilling som aktør innen akademia, kirke- og samfunnsliv.