UiO - Det medisinske fakultet

Trafikkaos i celler fører til tumorvekst

Del

Under kreftutvikling mister cellene sin orienteringsevne og vokser ukontrollert over hverandre. Nå har forskere oppdaget hvordan dette skjer i tumorer. Funnet kan føre til nye behandlingsmuligheter i persontilpasset medisin.

Vev i bryst, ovarie, tarm og lunger er organisert i et lag med celler kalt epitel. Disse cellene sitter side om side og bruker interne signaler for å orientere seg til sine omgivelser, og skille hva som er opp fra hva som er ned. Tap av slik epitelstruktur er typisk for kreftutvikling.

Et sorteringssystem inne i cellene, bestående av mikrovesikler kalt endosomer, styrer disse interne signalene for celleorientering. Defekter i sorteringssystemet er ofte å se i tumorer. Forskere ved Senter for kreftbiomedisin (CCB) har i en studie funnet hvordan kaos i sorteringssystemet fører til tumorvekst.

– Vi har sett at når det blir trafikkaos av endosomer inne i cellene fører det til forvirret celleorientering og tumorvekst. Vi vet når hvorfor, sier Tor Erik Rusten, leder av studien og forsker ved CCB.

LKB1, et enzym som fører til tumorvekst

Cellene våre har gener som hindrer tumorutvikling. Et av disse er et enzym kalt LKB1, som er hyppig mutert ved krefttyper som lunge-, ovarie- og tarmkreft.

Forskningsteamet undersøkte epitel fra menneskeceller som blir dyrket i 3D-kultur i laboratoriet, og hos bananfluer, en veldig nyttig dyremodell for medisinsk forskning.

De fant at i normale celler befinner LKB1 seg i sorteringssystemet der det dirigerer celleorienteringen. Men når det er trafikkaos i sorteringssystemet fører det til at LKB1 hoper seg opp.

– Dette gir høyere aktivitet på feil plass av LKB1 og resulterer i tap av celleorientering, forklarer Rusten.

Med andre ord så bidrar høy aktivitet av LKB1 til tumorvekst ved å sende forvirrende signaler til cellen om hva som er opp og hva som er ned.

LKB1 og kreftbehandling

Forskerne testet videre effekten av å fjerne LKB1 fra celler hvor manglende celleorientering ellers ville føre til dannelse av tumorer. Reduksjonen av LKB1 førte til normalisert cellestruktur og stans i tumorvekst.

– Dette betyr at medikamentell hemming av LKB1 kan ha en positiv effekt ved behandling av noen krefttyper. Forhåpentligvis fører funnene til bedre behandling i fremtiden, sier Rusten.

Det vil være viktig å bestemme om medisiner som designes for å hindre LKB1 spesifikt i dyremodeller og menneskeceller i kultur, kan overføres til klinikk og pasientbehandling.

________

CCB er et Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Studien startet som et samarbeid mellom Fergal O'Farrell og Viola Lobert ved Radiumhospitalet, og er finansiert av Kreftforeningen og Helse Sør-Øst. Studien ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Cell Biology forrige uke.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon:

Tor Erik Rusten, gruppeleder CCB, 47 22 78 19 20/ 922 31 055, tor.erik.rusten@rr-research.no

Thomas Olafsen, pressekontakt Det medisinske fakultet, Universitetet I Oslo, pressekontakt@medisin.uio.no, 92 22 31 21

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no/

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg saker fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det medisinske fakultet

1910 døde pasienter18.12.2018 08:01Pressemelding

I perioden 2008 – 2015 døde i alt 1910 personer i selvmord under eller etter kontakt med spesialisthelsetjenestene i Norge. Dette er vesentlig høyere tall enn tidligere antatt og høyere enn hva etablerte meldesystemer har kunnet avdekke. Nærmere halvparten av alle selvmord skjer i gruppen av personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus innenfor det siste året før sin død. Denne rapporten, «Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie», presenterer resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og relaterte spesialisthelsetjenester siste år før dødsfallet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom