Fiskebåt

Topptung fiskeridebatt i Tromsø

Del

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kommer. Det gjør også SVs Torgeir Knag Fylkesnes, og begge er klare for fiskeripolitisk debatt på årsmøtet til Fiskebåt Nord i Tromsø den 23. november.

De er ikke de eneste stortingspolitikerne som kommer. Den nye fiskeripolitiske talspersonen i Arbeiderpartiet Cecilie Myrseth stiller, og det gjør også Tom-Christer Nilsen (H). Begge har plass i næringskomiteen på stortinget sammen med Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

- Vi setter stor pris på at sentrale politikere stiller på årsmøtet. Det viser at de tar fiskerinæringen på alvor, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn ved Fiskebåt sitt kontor i Tromsø.

Faglig høyt nivå
Det er ikke bare politikken som er løftet på et høyt nivå i forbindelse med årsmøtet. Også faglig vil det bli gode meningsutvekslinger. Geir Huse ved Havforskningsinstituttet skal snakke om ressursforskningen, mens Erlend Bullvåg fra Nord Universitet og Linda Nøstbakken fra Norges Handelshøyskole, skal snakke om verdiskapingen innen fiskeri.

- Årsmøtet er en viktig møteplass for våre medlemmer, der de også kan få faglig påfyll. For oss er det derfor viktig å legge opp til et godt program, slik at medlemmene får noe igjen for å ta turen til Tromsø, sier Vaskinn.

Fiskebåt Nord er et av tre regionlag innen havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt. Årsmøtet i Tromsø går over to dager, med start torsdag 23. november. Fullstendig program følger under.

Årsmøte Fiskebåt Nord

DAGSORDEN 23. OG 24. NOVEMBER 2017

Torsdag 23. november:

Kl. 0900 Sak 1 Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

Hilsningstaler

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo

Kl. 0915 Sak 2 Konstituering:                        

A. Valg av tillitspersoner

B. Navneopprop

C. Forretningsorden

D. Dagsorden for møtet

Kl. 0930 Sak 3 Fremleggelse av ringvirkningsanalyse for Troms

Nofima legger frem rapport

Kl. 1030 Kaffepause

Sak 4 Ressursforskning – Bestandsstatus

Innleder: Geir Huse, Havforskningsinstituttet, Kvoterådene

Bestandssituasjonen for makrell og torsk sett i et lengre tidsperspektiv.                        

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Sak 5 Verdiskapning i fiskerinæringen

Dekan, Erlend Bullvåg – Nord Universitet

Professor, Linda Nøstbakken – Norges Handelshøyskole, Betydningen av struktur            

Spørsmål fra salen

Kl. 14.00 Politikere – Hvordan få økt verdiskapningen av fiskeriressursene i Nord-Norge

Fiskeriminister Per Sandberg

Stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Stortingsrepresentant, Cecilie Myrseth, AP

Stortingsrepresentant, Tom-Christer Nilsen, H

Kl. 1445 Kaffepause

Kl. 1500 Paneldebatt – Informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle leder debatten

Kl. 1700 Avslutning første dag

Kl 1930 Middag

Fredag 24. november:

Kl. 0900 Sak 6 Miljømessig tilpasning av fiskeflåten

Rådgiver i Verdens Naturfond, Fredrik Myhre

Innleder ikke avklart, Grønn skipsfart

Kl. 1015 Kaffepause

Kl. 1045 Sak 7 Styrets beretning for 2016/2017

Sak 8 Regnskap for 2016 med revisjonsberetning

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelser

Sak 10 Valg

Sak 11 Avslutning 

Kl. 1200 Lunsj

Kontakter

Kontaktpersoner;

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt
Tlf. +47 906 40 978
e-post: tor-are@fiskebat.no

Odd Kristian Dahle, info.leder i Fiskebåt
Tlf. +47 906 15 658
e-post: odd-kristian@fiskebat.no

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.                                                                                       

www.fiskebat.no

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

Fiskebåt er fornøyd med den nye regjeringsplattformen18.1.2019 11:50Pressemelding

– Vi er tilfreds med at plattformen tar hensyn til våre innspill i forhandlingene. Sentralt for hele fiskeflåten er det at ressursfordelingen ligger fast. Forutsetningen om tilbakefall av strukturkvoter i fartøygruppene innfris og grunnprinsippene i fiskerilovgivningen ligger fast. Vi er også enig i at vi skal ha en lønnsom næring og arbeide for å øke verdiskapningen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom