Norges Jeger- og Fiskerforbund

To nye æresmedlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Del

Under NJFFs landsmøte helgen 16.-18.november, ble æresmedlemskap i NJFF tildelt Oddvar Vermedal fra Stavanger og omegn JFF, og forbundsleder Runar Rugtvedt fra Sandefjord JFF og Bamble JFL. De har begge lagt ned en usedvanlig langvarig innsats for jegerne og sportsfiskerne i Norge gjennom sitt arbeid i NJFF, og fikk stående applaus fra landsmøtet.

Runar Rugtvedt, nytt æresmedlem i NJFF
Runar Rugtvedt, nytt æresmedlem i NJFF

Æresmedlemskap henger svært høyt, og det er totalt bare syv æresmedlemmer i NJFF.

Oddvar Vermedal ble valgt inn i NJFF - Rogalands styre/fiskeutvalg i 1991. Etter en kort periode ble han valgt til fylkesleder, et verv han hadde i 25 år frem til årsmøte i 2017.

Oddvar Vermedal satt i NJFFs forbundsstyre i 3 perioder fra 1997 til 2006. Han har gjennom mer enn 25 år vist et enormt engasjement, langt over det en normalt kan forvente av en tillitsvalgt i våre rekker. Spesielt har han vært opptatt av våre anadrome laksefisker og alle de negative påvirkninger disse har vært utsatt for de siste 30-40 årene.

På -90 tallet og langt ut på 2000 tallet arbeidet Oddvar aktivt opp mot stortingspolitikere og miljøforvaltningen ift. å få en økning av kalkingsbevilgningene til våre vassdrag over statsbudsjettet. Dette var en årelang kamp som senere resulterte i at kalkingsbevilgningene kom opp på et akseptabelt og levelig nivå for de fleste av våre vassdrag, både regionalt og nasjonalt. I dag høster laksefiskere på sør- og vestlandet av Oddvars innsats, idet nær hver femte laks som tas i elv tas i et kalket vassdrag. 

Oddvar har gjennom alle år hatt et nært samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland v/ miljøvernavdelingen og ble i 1997 tildelt Rogaland Fylkeskommunes Miljøvernpris.


Runar Rugtvedt er en sann kjempe i NJFF-sammenheng. Som 18-åring(!) tok han over som leder i Bamble JFL, som allerede da var en stor forening. Den vokste ytterligere under en ung og entusiastisk leder. Siden har han gått gradene i organisasjonen. Han har vært leder i  NJFFs Havfiskeutvalg, Sportsfiskeutvalget, og styremedlem i Nordisk Sportsfiskeunion.

Runars innsats i forbundsstyret er formidabel, for ikke å si enestående. Her har han sittet uavbrutt i 31 år! Han har vært styremedlem siden 1987, og fungert som forbundsleder fra 2012 og fram til i dag. Vi kjenner ingen i NJFFs nyere historie som er i nærheten av en slik innsats i vårt styrende organ. 

I tillegg har Runar et brennende engasjement for det internasjonale samarbeidet, og har aktivt deltatt i oppbyggingen av den europeiske sportsfiskersammenslutning EAA, og den europeiske jegerorganisasjonen FACE. Han sitter som styremedlem i «Jakt og fiskesenteret AS», og har vært NJFFs representant i Samarbeidsrådet for naturvernsaker fra 2010. I tillegg er han NJFFs representant i styret for Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø i Namsos. 

Vi gratulerer de to nye æresmedlemmene i Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Kontakter

Bilder

Runar Rugtvedt, nytt æresmedlem i NJFF
Runar Rugtvedt, nytt æresmedlem i NJFF
Last ned bilde
Oddvar Vermedal, nytt æresmedlem i NJFF
Oddvar Vermedal, nytt æresmedlem i NJFF
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er landets eneste riksdekkende interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. 

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom