Byggenæringens Landsforening

Sysselsettingsvekst i byggenæringen

Del

Antall ansatte i byggenæringen har økt med 11 prosent fra 2008 til 2014 viser fersk rapport fra FAFO. Den største andelen av sysselsettingsveksten er knyttet til små og mellomstore bedrifter.

Fafo har på vegne av Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - EBA laget en rapport som ser på arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014.

– Formålet med rapporten har vært å kartlegge arbeidskraften i byggenæringen ved å se på en rekke dimensjoner som alder, kjønn, utdanning og landbakgrunn, sier Leegaard.  

Funnene bekrefter at næringen er mannsdominert; andelen kvinner utgjør 8 prosent og 2 prosent i håndverksfagene. Videre har sysselsatte under 23 år gått ned, og gjennomsnittsalderen i byggenæringen har økt fra 39 til 40.

– Vi trenger både flere jenter og yngre arbeidstakere. På kort sikt er avgangen for de eldste (65 år) uproblematisk. Heldigvis har vi en lang planleggingshorisont, sier Leegaard videre.

Til tross for stor aktivitet i byggenæringen i årene etter finanskrisen i 2008, har søkingen til fagene i byggenæringen fortsatt å gå ned helt frem til 2014.  

– Trenden er heldigvis snudd viser tallene for2015 og 2016, hvor vi en positiv økning både i antall søkere til Bygg- og anleggsteknikk, og antall læringer i bransjen, sier Leegaard, og legger til at BNL arbeider også aktivt for å rekruttere flere unge til bygg- og anleggsfag. Her må næringen og myndigheter arbeide sammen for å synliggjøre mulighetene.

Andelen sysselsatte i næringen fra Norge har gått ned fra 88 til 80 prosent, mens antall arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har økt fra 5 til 12 prosent.

– Det er ventet fortsatt vekst og aktivitet i byggenæringen, og kompetansebehovet er stort. Næringen vil fortsatt være avhengig av å få tilført arbeidskraft både fra andre næringer og fra andre land. Dette skjer ikke av seg selv, særlig når flere reiser hjem enn som kommer til Norge, sier Leegaard.

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom