Asplan Viak

Stort rådgivningsbehov i renovasjonsmarkedet

Del

Konkursen i RenoNorden har skapt en krevende situasjon for mange kommuner. Nå oppfordrer Asplan Viaks rådgivere kommunene til å tenke langsiktig for å oppnå de beste løsningene for fremtiden.

- Det haster for de berørte kommunene å skaffe seg full oversikt over den situasjonen de har havnet i, mener seniorrådgiver for Vann og miljø i Asplan Viak, Torbjørn Bergheim.

Asplan Viak har lang erfaring fra samarbeid med en rekke kommuner, interkommunale selskaper og private aktører.

Vellykket konkurranseutsetting

Ifølge våre rådgivere vil den kommende tiden spille en stor rolle for utviklingen i bransjen fremover.

- Selv om situasjonen oppleves kritisk akkurat nå, er det av stor betydning at kommunene evner å tenke langsiktige løsninger når nye anskaffelsesprosesser skal igangsettes, sier seniorrådgiver for Vann og miljø, Lise Kolberg.

Hun peker på at det er nettopp gjennom en grundig og solid anskaffelsesprosess at de gode renovasjonsavtalene blir til. En vellykket konkurranseutsetting forutsetter faglig dyktighet hos både bestiller og utøver.

- Dette er avtaler som løper over mange år og tjenesten, teknologien og markedet er i konstant endring, noe det må tas høyde for, ifølge Bergheim. 
 

Kompetanseoverføring

Det norske renovasjonsmarkedet har vært igjennom det Bergheim beskriver som en umoden periode. 

- Muligens har dette gitt for stort spillerom for aktører som  ønsker å profittere i markedet. Nå er det på høy tid å få frem alt som er bra i denne bransjen, som består av mange gode aktører og leverandører. 

Vår erfaring er at de kommunale og interkommunale virksomhetene som forvalter kommunenes lovpålagte renovasjon har et høyt fokus både på innovasjon og samfunnsansvar. 

- Og det er nettopp her vi som rådgivere vil kunne bidra til å overføre erfaringsbasert kompetanse mellom virksomhetene i markedet. På den måten reduserer man sannsynligheten for feilanskaffelser, som vi dessverre har sett for mange eksempler på i bransjen vår, mener Lise Kolberg.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Asplan Viak

Asplan Viak
Asplan Viak
Kjørboveien 20
1337 Sandvika

+47 417 99 417http://www.asplanviak.no

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca. 900 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere.

Følg saker fra Asplan Viak

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Asplan Viak på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Asplan Viak

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom