Norsk Fysioterapeutforbund

Store helsetap ved rygg- og nakkeplager

Del

Folkehelseinstituttet la i dag fram sin nye rapport om sykdomsbyrden i Norge. Den viser at korsrygg- og nakkesmerter, med en andel på nær 20 prosent, langt overgår alle andre årsaker til helsetap ved sykdommer og skader folk lever med.

– Muskel- og skjelettlidelser er en formidabel folkehelseutfordring. Regjeringen må satse mye mer på forebygging, og på tidlig behandling og rehabilitering av mennesker som lever med dette, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Lidelsene rammer svært mange mennesker, og reduserer deres livskvalitet, aktivitetsnivå og deltakelse i arbeidslivet, understreker Hatlebrekke, som er opptatt av konsekvensene for samfunnet av det rapporten viser er et alarmerende omfang av korsrygg- og nakkesmerter.

Dyre helseplager
– Muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet vårt enorme summer, over 70 milliarder i året. Det er derfor på høy tid at helsemyndighetene trapper opp kampen på dette området. Ikke bare gjennom ord, men også gjennom økte bevilgninger til effektive forebyggings- og behandlingstiltak.

Hatlebrekke mener at arbeidet krever høy kompetanse på spesifikk, tilpasset behandling, med grunnlag i en god forståelse av årsakene til plagene folk sliter med, som ofte er sammensatte. Dette krever også god samhandling mellom fysioterapeuter og annet helsepersonell.

Savner tiltak fra regjeringen
– Fysioterapeuter har høy kompetanse når det gjelder forebygging og behandling av disse lidelsene. I dagens kommunehelsetjeneste arbeider det 4300 fysioterapeuter med driftsavtale, som behandler rundt 450 000 mennesker hvert år. Likevel opplever altfor mange pasienter ventetid på opptil seks måneder for å komme til behandling. En intensivert kamp mot muskel- og skjelettlidelser krever derfor at kommunene styrker fysioterapitjenesten, fortsetter Hatlebrekke, som legger til:

– Foreløpig har regjeringen ikke iverksatt noen tiltak som bedrer situasjonen for denne pasientgruppen.

Stor og sårbar gruppe
– Mennesker som får langvarig helsetap på grunn av muskel- og skjelettlidelser, utgjør en stor og sårbar gruppe. Jeg mener at Norge har et stort potensial for å forebygge bedre, behandle og rehabilitere flere, og oppnå betydelige samfunnsøkonomiske gevinster gjennom dette. Det krever at ressursene i større grad styres mot områdene som betyr mest for flest mennesker når det gjelder livskvalitet og samfunnsdeltakelse, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, 
    fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

Folkehelseinstituttets rapport:

Pressemeldingsarkiv Norsk Fysioterapeutforbund:

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggaten 27
0170 Oslo

+47 22 93 30 50http://www.fysio.no

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer mer enn 10 000 autoriserte fysioterapeuter og fysioterapistudenter. NFF varetar medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Følg saker fra Norsk Fysioterapeutforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fysioterapeutforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fysioterapeutforbund

Pasienter får nå direkte tilgang til fysioterapeut7.5.2015 08:00Pressemelding

I dag ble det kjent at regjeringen i den nye primærhelsemeldingen foreslår at pasientene kan gå direkte til fysioterapeut med driftsavtale i kommunen uten henvisning. – For pasientene betyr det at en unødvendig omvei blir fjernet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.– Og for oss fysioterapeuter er dette et historisk øyeblikk. Endelig har vi oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere pasienter helhetlig og selvstendig.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom