Norsk Fysioterapeutforbund

Store helsetap ved rygg- og nakkeplager

Del

Folkehelseinstituttet la i dag fram sin nye rapport om sykdomsbyrden i Norge. Den viser at korsrygg- og nakkesmerter, med en andel på nær 20 prosent, langt overgår alle andre årsaker til helsetap ved sykdommer og skader folk lever med.

– Muskel- og skjelettlidelser er en formidabel folkehelseutfordring. Regjeringen må satse mye mer på forebygging, og på tidlig behandling og rehabilitering av mennesker som lever med dette, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Lidelsene rammer svært mange mennesker, og reduserer deres livskvalitet, aktivitetsnivå og deltakelse i arbeidslivet, understreker Hatlebrekke, som er opptatt av konsekvensene for samfunnet av det rapporten viser er et alarmerende omfang av korsrygg- og nakkesmerter.

Dyre helseplager
– Muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet vårt enorme summer, over 70 milliarder i året. Det er derfor på høy tid at helsemyndighetene trapper opp kampen på dette området. Ikke bare gjennom ord, men også gjennom økte bevilgninger til effektive forebyggings- og behandlingstiltak.

Hatlebrekke mener at arbeidet krever høy kompetanse på spesifikk, tilpasset behandling, med grunnlag i en god forståelse av årsakene til plagene folk sliter med, som ofte er sammensatte. Dette krever også god samhandling mellom fysioterapeuter og annet helsepersonell.

Savner tiltak fra regjeringen
– Fysioterapeuter har høy kompetanse når det gjelder forebygging og behandling av disse lidelsene. I dagens kommunehelsetjeneste arbeider det 4300 fysioterapeuter med driftsavtale, som behandler rundt 450 000 mennesker hvert år. Likevel opplever altfor mange pasienter ventetid på opptil seks måneder for å komme til behandling. En intensivert kamp mot muskel- og skjelettlidelser krever derfor at kommunene styrker fysioterapitjenesten, fortsetter Hatlebrekke, som legger til:

– Foreløpig har regjeringen ikke iverksatt noen tiltak som bedrer situasjonen for denne pasientgruppen.

Stor og sårbar gruppe
– Mennesker som får langvarig helsetap på grunn av muskel- og skjelettlidelser, utgjør en stor og sårbar gruppe. Jeg mener at Norge har et stort potensial for å forebygge bedre, behandle og rehabilitere flere, og oppnå betydelige samfunnsøkonomiske gevinster gjennom dette. Det krever at ressursene i større grad styres mot områdene som betyr mest for flest mennesker når det gjelder livskvalitet og samfunnsdeltakelse, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, 
    fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

Folkehelseinstituttets rapport:

Pressemeldingsarkiv Norsk Fysioterapeutforbund:

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Kirkegata 15
0153 Oslo

+47 22 93 30 50http://www.fysio.no

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer rundt 10 000 autoriserte fysioterapeuter og fysioterapistudenter. NFF varetar medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Følg saker fra Norsk Fysioterapeutforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fysioterapeutforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fysioterapeutforbund

Pasienter får nå direkte tilgang til fysioterapeut7.5.2015 08:00Pressemelding

I dag ble det kjent at regjeringen i den nye primærhelsemeldingen foreslår at pasientene kan gå direkte til fysioterapeut med driftsavtale i kommunen uten henvisning. – For pasientene betyr det at en unødvendig omvei blir fjernet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.– Og for oss fysioterapeuter er dette et historisk øyeblikk. Endelig har vi oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere pasienter helhetlig og selvstendig.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom