Medietilsynet

Stor interesse for ny innovasjonsstøtte

Del

Medietilsynet har mottatt 71 søknader fra medier som ønsker støtte til å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter. – Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader, og vi ser fram til å ta fatt på tildelingsjobben, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hvilke prosjekter som får tildelt støtte fra potten på sju millioner kroner blir klart før jul.

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

Midlene som deles ut skal gå til utvikling av redaksjonelt innhold, utvikling eller implementering av nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold.

Det er det nyopprettede fagutvalget for innovasjons- og utviklingsstøtte som skal vurdere søknadene og innstille, før Medietilsynet beslutter hvilke prosjekter som får tilskudd før jul.

Her kan du se hvem som har søkt innovasjons- og utviklingsstøtte

Les mer om innovasjons- og utviklingsstøtteordningen her

Fakta om innovasjons- og utviklingsstøtten
- Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli, og forvaltes av Medietilsynet. Det er satt av sju millioner kroner i 2018, og pengene skal fordeles i én tildelingsrunde før jul
- Regjeringen besluttet å innføre støtteordningen som en oppfølging av et forslag fra Mediemangfoldsutvalgets rapport publisert våren 2017
- Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom