Samferdselsdepartementet

Stor interesse for forskoteringsordninga for fiskerihamner

Del

– Samferdselsdepartementet fekk i budsjettbehandlinga for 2018 ei forskoteringsordning for fiskerihamne- og farleistiltak. Interessa har vore stor, no avklarar vi kven som får løyve til å forskotere, og dermed raskt realisere prosjekta, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Forskoteringsordninga gjelder fiskerihamne- og farleis prosjekt som ligg inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet har ein forskoteringsfullmakt på 350 millionar kroner. Departementet har motteke 11 søknadar med ein samla søknadssum på 1 377 millionar kroner. Alle som har søkt får svar om prosessen vidare.

 Ordninga har blitt svært godt motteke i heile landet, og departementet har fått inn mange gode søknader. I første omgang vil Berg kommune (Innsegling Senjahopen), Giske kommune (Gjøsund fiskerihamn) og Gamvik kommune (Gamvik fiskerihamn) bli invitert til møte med departementet om kontraktsinngåing. Dersom det er midlar igjen etter denne runden, vil departementet kontakte andre som har søkt.

 – Vi må halde kostnadane nede og effektiviteten oppe slik at vi får realisert flest mulig av dei gode hamneprosjekta som er viktige for næringslivet langs kysten, seier Dale.

 Stortinget har vedteke at regionene skal overta eigarskapen og forvaltningsansvaret for fiskerihamneanlegg frå 1. januar 2020. Regjeringa har fått på plass fleire overgangsordningar knytt til mellom anna overføring av kompetanse og informasjon frå Kystverket til regionane, og forskoteringsordninga Stortinget vedtok er ein viktig del av dette arbeidet.

 – Kvaliteten på søknadane og gjer meg enno tryggare på at regionane er klare og vil handtere det på ein god måte når dei tek over dei statlege fiskerihamneanlegga i 2020, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Air Leap og Widerøe vinner kontrakter på drift av regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 202025.6.2019 11:04:34 CESTPressemelding

– Store avstander og utfordrende topografi gjør at Norge er spesielt avhengig av luftfart, og det regionale flyrutenettet er å anse som et kollektivtilbud i distriktene. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene i Sør-Norge, viderefører vi et godt og markedstilpasset tilbud også i de neste fire årene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Eit desentralisert Statens vegvesen for framtida24.6.2019 17:31:23 CESTPressemelding

- Statens vegvesen gjennomgår store endringar for å tilpasse seg framtidas arbeidsoppgåver. Dagens regioninndeling vert bytta ut med divisjonar med ansvar for ulike fagfelt. No har vi avgjort kvar hovudkontora for dei nye fagdivisjonane skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eige forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss. Med dette gjennomfører vi ei av dei største utflyttingane av statlege arbeidsplassar frå Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er til stades i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsministeren ber Nye Veier vurdere hvilke veistrekninger som gir mest vei for pengene24.6.2019 14:02:57 CESTPressemelding

- Regjeringen ønsker mer vei for pengene, og Nye Veier har vist at det er mulig å få til. I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet. Nå ber jeg dem vurdere hvilke strekninger de ser for seg å kunne bygge mest effektivt. Vi må bruke den kompetansen og kapasiteten vi har både i Nye Veier og Statens vegvesen på best mulig måte. Slik at vi får vi raskere løsninger av de viktigste oppgavene og mer vei for skattepengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Trondheimsområdet, tirsdag 25. juni, Trondheim sentralstasjon24.6.2019 12:09:15 CESTPressemelding

Priv. til red.: Pressen inviteres til signering av byvekstavtale for Trondheimsområdet tirsdag kl. 1500 på Trondheim S. Tilstede er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, kulturminister Trine Skei Grande og statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp, samt representanter fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom