Gabler

Sterk vekst i Gabler-konsernet

Del

Vi har i det siste fått et godt tilfang av kunder og omsetningen ser ut til å ende på MNOK 225 for 2016, med tilfredsstillende overskudd. Det er en dobling på 5 år.

Dette viser at vår satsing på bred og dyp kompetanse innenfor pensjon, investering og forsikring er noe kundene setter pris på. Vi opplever nettopp kompetansen på flere områder som et konkurransefortrinn.

Investeringsrådgiving
Her har vi fått oppdrag om investeringsrådgiving for Aker Pensjonskasse som har en totalkapital på ca. 4,9 milliarder. Tromsø kommunale pensjonskasse med sine 3 milliarder har også valgt oss om uavhengig investeringsrådgiver. Her uttaler daglig leder Erling Høyer-Pettersen:

«Tromsø kommunale Pensjonskasse valgte Gabler Investment Consulting AS som rådgiver på grunn av gjennomgående kvalitet i alle deler av leveransen. Erfaring dra andre offentlige kasser og oppnådde resultater veide tungt. Kompetansen på regelverket og evnen til å anvende den i porteføljeoptimering er nyttig for oss.»

Pensjonskasseadministrasjon og aktuartjenester
Også innenfor pensjonskasseadministrasjon og aktuartjenester er veksten god. Alfsen og Gundersen Pensjonskasse har benyttet flere leverandører, men ønsket å samle leveransene for å få bedre totaltilbud, og valgte Gabler på nøkkelferdig pensjonskasse som inkluderer reassuranse gjennom Gabler Insurance Broker AS.

Nye Sandefjord kommune har også valgt å benytte Kompas som pensjonssystem. I tilegg leverer Gabler aktuartjenester og NRS/IFRS/GKRS.

Det er også sterk vekst innen rådgiving til selskaper som endrer sine pensjonsordninger, herunder individuell rådgiving til de ansatte. Det er gjennomført flere tusen samtaler med de ansatte hvor evalueringene er svært gode.

Geir Høiby i NHO uttaler:

«NHO har benyttet Gabler Steenberg & Plahte som rådgivere i forbindelse med intern pensjons omlegging i 2016. I prosessen med omleggingen og valg av ny pensjonsløsning har Gabler Steenberg & Plahte bistått med god rådgivning til NHOs ledelse. Videre fikk samtlige ansatte tilbud om individuell rådgivning hos Gabler Steenberg og Plahte. De aller fleste valgte å benytte seg av tilbudet, og har gitt svært gode tilbakemeldinger på den individuelle rådgivningen».Kontakter

Bilder

Om Gabler

Gabler
Gabler
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

24 13 07 00http://www.gabler.no

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 115 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.

Følg saker fra Gabler

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gabler på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gabler

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?6.3.2017 14:05Aktuelt

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene. Vi mener denne metode gir mest bærekraft i forhold til innsatsen, og samtidig bedre avkastning. Ekskluderingsmetoden Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har utviklet sin metode for etiske og miljømessige investeringer. Den er anerkjent og gir resultater. Den er også målbar og således et godt verktøy. Spesielt nå blir den miljømessige effekten god fordi industrielt kull er kommet på ekskluderingslisten. Ekskludering kan synes som en passiv tilnærming, men etikkrådet som utarbeider ekskluderingslisten arbeider svært aktivt og gjør mye «usynlig» arbeid. Ekskludering er siste utvei når andre virkemidler har

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom