Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Status tirsdag kl 22: Om lag 9250 strømkunder uten strøm i Sør- og Øst-Norge

Del

Mange har nå fått strømmen tilbake etter utfallene under og etter det kraftige snøværet tirsdag. Antallet strømløse husstander er redusert med 5550 i forhold til rapporteringen kl. 18:00.

Om lag 9250 strømkunder i Sør- og Øst-Norge var fortsatt uten strøm tirsdag kveld kl 22:

I Agder er 6500 kunder uten strøm, mot 7200 kl 18:00. Av disse er 1400 registrert som fritidsboliger.

I Vestfold/Telemark er 2300 kunder fortsatt uten strøm, mot 4300 kl 18:00. 

I Buskerud er 100 kunder uten strøm, mot 2000 kunder kl 18:00.

I Akershus/Oslo/Østfold er kun rundt 50 kunder uten strøm, en nedgang fra 1200 siden forrige rapportering kl 18:00

I Hedmark/Oppland er 300 kunder uten strøm, mot 1100 kl. 18.

Som strømkunde finner du rettigheter og regler for hva man har rett til ved strømbrudd på denne siden. Vi ber om at man gir nettselskapene ro til å utbedre feil før man tar kontakt for å søke kompensasjon.

Ny statusmelding kommer før kl 11 onsdag formiddag.

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom