NHO Mat og Drikke

Statsbudsjettet 2019: Tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk

Del

- Regjeringen setter etter det vi nå vet, sitt godkjentstempel på en arbeidsulykke fra budsjettbehandlingen i 2017, og ignorerer at økende grensehandel og høyt avgiftstrykk truer arbeidsplasser og verdiskaping i hele mat- og drikkenæringen i Norge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Han retter sterk kritikk mot at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2019 kun ser ut til å reversere avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer og ikke også avgiftsøkningen for alkoholfri drikke:

– Med halvgjort jobb lar regjeringen nå en hel bransje i stikken ved å saldere budsjettet med verdiskaping og arbeidsplasser i drikkevarebedriftene.

NHO Mat og Drikke-sjefen mener regjeringen fører en tilfeldig og vinglete avgiftspolitikk. Dette skaper en uholdbar uforutsigbarhet for både tradisjonsrike hjørnestensbedrifter og gründerbedrifter i drikkevarebransjen.

Brubakk legger til at skaden for de omfattede bedriftene øker for hver dag avgiftsøkningen opprettholdes:

- Tilliten til en regjering som fører en tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk som skaper uforutsigbarhet for bedriftene, og deretter ikke rydder opp i egne feil og dermed setter Norges omdømme som investeringsland på spill, er sterkt svekket.


Resultat av ESA-press

Stortingsflertallet så bort fra alle EØS-rettslige advarsler, og vedtok 12. desember i fjor et statsbudsjett for 2018 som inkluderte rekordstore økninger i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Allerede dagen etter klaget NHO Mat og Drikke vedtaket om avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA som ulovlig statsstøtte.

På tross av massive reaksjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i mat- og drikkenæringen har ikke regjeringen foretatt noen konsekvensutredning av avgiftsøkningene med tanke på tap i verdiskaping, lønnsomhet i norsk produksjon og effekt på grensehandelen med videre.

- Når regjeringen nå ser ut til å reversere kun den ene og ikke begge avgiftsøkningene, tyder det på en reversering påtvunget av EUs statsstøtteregler, ikke at regjeringspartiene har tatt innover seg den dramatiske situasjonen de har påført bransjen, fremholder Brubakk.

- Uforsvarlig å ikke avvikle 350-kronersgrensen

Etter det vi vet velger Regjeringen å ikke avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri import.Brubakk er sterkt kritisk:

- Det er uforsvarlig av regjeringen å subsidiere utenlandske netthandelsaktører, spesielt når de samtidig velger å beholde avgiftene på drikkevarer på samme nivå som i 2018. Det er en fullstendig uforståelig beslutning. Den eksplosive veksten i netthandelen med brus og sjokolade burde fått alarmklokkene til å gå i Finansdepartementet.

NHO Mat og drikke og Grensehandelsalliansen har over lang tid påpekt hvordan 350- kronersgrensen skaper helt umulige konkurranseforhold for norske produsenter og varehandel, og flytter avgiftsinntekter, verdiskaping og arbeidsplasser ut av landet.

- Det er de særnorske høye avgiftene som driver den økende grensehandelen. 350-kronersgrensen undergraver dessuten ethvert avgiftspolitisk virkemiddel regjeringen måtte innføre – uansett formål. Det trengs ingen utredning for å forstå det, avslutter Brubakk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom