Posten Norge

Statlig kjøp ikke tilpasset virkeligheten

Del

Regjeringen foreslår å bevilge 165 millioner kroner til ulønnsomme, leveringspliktige posttjenester i statsbudsjettet for 2018. Dette er 540 millioner kroner mindre enn de merkostnadene som er beregnet for å opprettholde fem dagers postomdeling.

– Bevilgningene til kjøp av ulønnsomme posttjenester i statsbudsjettet er ikke tilpasset virkeligheten. Staten må enten gi Posten handlefrihet til å tilpasse seg utviklingen, eller dekke merkostnadene ved å opprettholde servicenivået Posten er pålagt med blant annet fem dagers postomdeling i hele landet. Med dagens rammebetingelser har Posten ikke mulighet til å tilpasse servicenivået med virkning for 2018, sier konsernsjef Tone Wille.

I kommentarene til Statsbudsjettet beskriver Regjeringen situasjonen og hvilke konsekvenser digitaliseringen har for postvolumene.  

– Digitaliseringen av samfunnet skjer svært raskt. Behovet for å sende brevpost går kraftig ned. På grunn av sterkt fallende brevvolumer og dermed sterkt fallende inntekter, og de stort sett fastlagte kostnadene for distribusjonsnettet, stilles leveringspliktige tilbydere på tvers av landegrenser overfor svært store utfordringer. I mange land er det derfor foreslått eller gjennomført endringer i leveringsplikten. Departementet får nå utredet alternative servicenivåer i leveringsplikten, og konsekvenser for statlig kjøp av post- og banktjenester, skriver Regjeringen i statsbudsjettet.

Regjeringen lover å komme tilbake til Stortinget på egnet måte etter at utredningen foreligger.

Det haster

Etter Postens beregninger tilsier utviklingen at hver husstand i 2019 vil motta tre brev i uken, mot fire brev i dag.

– Posttilbudet må tilpasses nye brukerbehov – og det haster.  Vi forventer at regjeringen raskt kommer tilbake til Stortinget med saken om endringer i leveringspliktene, understreker Wille.  

Null i utbytte

Regjeringen legger også til grunn at det ikke blir noe utbytte fra Posten Norge i 2018. Dette er i tråd med innspill fra Posten. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

22 03 00 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.