ParatParat

Staten dømt for usaklig omplassering

Del

Staten omplasserte i 2015 en sikkerhetsvakt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for å gi plass til yngre kvinner. Parat-advokat Annbjørg Nærdal har ført saken på vegne av den ansatte som er tilkjent oppreisningserstatning og som får dekket alle sakskostnader.

Sikkerhetsvakten har jobbet i DSS siden 2008, men fikk problemer med bruk av skuddsikker vest etter at det ble innført i 2013.
– På grunn av problemene med bruk av skuddsikker vest fikk hun tilpasset tjeneste på vaktsentralen samme sted. Et tjenestested hun hadde vikariert ved en rekke ganger tidligere. Våren 2015 fikk DSS behov for flere fast ansatte på vaktsentralen, men hun fikk ikke tilbud om fast stilling. Isteden valgte DSS å ansette yngre kvinner mellom 26 og 32 år, sier Nærdal.

DSS ønsket ifølge dommen å flytte den ansatte fra vaktsentralen til en jobb som resepsjonsvakt.
– Jobben som resepsjonsvakt var en langt dårligere betalt jobb, med mindre ansvar. Hun var åpenbart kvalifisert til stillingen som operatør på vaktsentralen hvor hun hadde jobbet i mange år uten anmerkninger. Dommen er tydelig på at arbeidsgiver hadde en alternativ løsning til omplassering, noe retten mener arbeidsgiver burde og skulle ha benyttet seg av, sier Nærdal.

I dommen fremgår det at omplasseringen ikke var saklig motivert.
– Det har ikke kommet frem opplysninger i retten som tydet på at den ansatte ikke var skikket, tvert imot fikk hun svært gode skussmål. Det eneste motivet vi kan se er at arbeidsgiveren ønsket seg yngre kvinner, noe som strider mot både tjenestemannsloven og diskrimineringslovgivningen, sier Parat-advokaten.

Staten er dømt til å kompensere saksøker for den belastningen hun har vært utsatt for på grunn av den rettstridige og usaklige omplasseringen. Hun er derfor tilkjent erstatning for ikke - økonomisk tap i tillegg til saksomkostninger på tilsammen 110 000 kroner.
– Hun ville fått rettens medhold i å beholde jobben på vaktsentralen, men forut for rettssaken har hun valgt å si ja til jobb for en ny arbeidsgiver, årsaken er at belastningen med å fortsette i DSS ble for stor etter alt hun har vært igjennom, sier Nærdal, som håper ledelsen på bakgrunnen av dommen vil endre holdninger og behandle sine ansatte med større respekt i fremtiden.

Dommen er vedlagt

Kontaktperson:
Parat-advokat Annbjørg Nærdal, e-post: annbjorg.nardal@parat.com, telefon: 918 77 711 (se også vedlagt foto).

Nøkkelord

Dokumenter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom