Danske Bank

Solid resultat for Danske Bank i Norge

Del

Danske Bank i Norge leverer etter første halvår et resultatet før skatt på 1,63 milliarder, som følge av høy kundeaktivitet og solid drift.

Bankens samlede inntekter økte med fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor blant annet som følge av økte renteinntekter på grunn av større utlåns- og innskuddsvolum. Topplinjen påvirkes negativt av et svakere resultat i handelsinntektene primært på grunn av et vanskeligere marked med vesentlig lavere likviditet. Salget av Eiendomsmegler Krogsveen påvirker samtidig øvrige inntekter positivt.

- Vi leverer igjen et solid resultat og har vi i løpet av årets første seks måneder tiltrukket oss nye kunder i både person- og bedriftsmarkedet. Det er jeg godt fornøyd med i et utfordrende marked med stor konkurranse, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

Ser vekst i olje og offshore

Nedskrivinger på utlån er vesentlig redusert sammenlignet med første halvår i 2017, og dette er blant annet et uttrykk for at banken ser positive tegn i oljenæringen.

- Vi har helt siden høsten 2015 tatt høyde for utfordringene denne bransjen har stått ovenfor og ser nå at vi er i en situasjon der næringen er i bedring. Det er bra for norsk økonomi og våre nedskrivninger er et uttrykk for dette, fortsetter Mellingsæter.

En av de første bankene i markedet med ny online-tjeneste

God aktivitet hos både nye og eksisterende kunder har ført til vekst i innskudds- og utlånsvolum, som sammenlignet med samme periode i fjor er opp henholdsvis 12 prosent og seks prosent.

Veksten gjelder både i bedriftsmarkedet og personmarkedet gjennom bankens partnerskapsavtaler. Hos sistnevnte har lanseringen av Boligkreditt 45 %, som gir kunder med høy sikkerhet gunstige boliglånsvilkår, vært et ettertraktet produkt. 

For personkundene lanserte Danske Bank i slutten av april et nytt online møtebooking-system. Dette gir kundene lav ventetid og større fleksibilitet i møtet med banken der kundene basert på tilgang til rådgiveres kalendere og tilgjengelig møtetid kan avtale møte.

- Vi er en av de første bankene i markedet som tilbyr denne tjenesten, og vi er stolte av mottakelsen det har fått. Hvert femte kundemøte avholdes nå digitalt og det er gledelig å se at vi utvikler tjenester som kundene setter pris på og som forenkler deres bankhverdag, avslutter Mellingsæter.   

 

Kontakter

Tina Berggård, Pressesjef
Danske Bank Norge
tina.berggard@danskebank.no
+ 47 472 58 919

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859.

I dag er banken landets tredje største.

Våre 1011 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 26 lokale bankkontor og fire regionale finanssentre. Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

Vi betjener mer enn 3,4 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr, ut over bankaktiviteter, livsforsikrings- og pensjonsprodukter, kapitalforvaltning, og leasing. Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom