Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken

Del

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

Skredterreng er terreng brattere enn 30 grader, pluss utløpsområdet. På denne filmen kan du få tips til hvordan du kan holde deg på trygg avstand til skredterreng. Flere gode tips finner du på Snøskredskolen på www.varsom.no

https://youtu.be/XOOQN187dsY

Nord-Norge

På Helgeland vil vi kortvarig varsle faregrad 4-stor snøskredfare, for lørdagen. I resten av Nord-Norge er det faregrad 3-betydelig snøskredfare og det er krevende skredforhold inn mot palmehelga. Selv om været har roet seg en del fra tidligere i uken, gjør tilstedeværelsen av vedvarende svake lag i snødekket at stabiliseringen går svært sakte. Skred som går på disse lagene kan bli større og det har vært flere eksempler på fjernutløsning av skred de siste dagene, både på snaufjellet og i skogen.

Når skred fjernutløses har vekten av en skiløper eller skuter ført til at det vedvarende svake laget har kollapset og dette har spredd seg fra slake områder og opp til bratte løsneområder hvor skredene har løsnet. Man bør derfor ikke bare unngå terreng brattere enn 30 grader, men også utløpsområder for skred i slakere terreng. I noen områder vil det i tillegg komme litt nysnø kombinert med vind gjennom helgen, noe som kan føre til at man får ferske, ustabile fokksnøflak øverst i snødekket.

Vestlandet

Også på Vestlandet er det faregrad 3-betydelig snøskredfare. Etter langvarig kaldt og pent vintervær tidligere denne vinteren har det blitt dannet vedvarende svake lag nede i snødekket. Etter et påfyll med nysnø i starten i denne uka, har vi fått stor skredaktivitet på disse lagene både i Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre og Fjordane. Vi har fått til dels store skred som har løsnet naturlig etter snøfall eller solpåvirkning. Noen skred har også blitt fjernutløst. I dag, fredag, blir det mildvær høyt til fjells, særlig på Nordvestlandet. Dette kan føre til flere skred der snøen blir våt. Forholdene er med andre ord krevende i starten av påska. Den enkleste løsningen er å velge turer utenom skredterreng.

Østlandet

På Østlandet ligger vi mellom faregrad 2-moderat og 3-betydelig. Følg med på snøskredvarslet for daglige oppdateringer. Her er det fokksnø som er det største skredproblemet, noe som er lettere å identifisere og forholde seg. Vær spesielt oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket, noe som gjør det vanskelig å ferdes trygt.

Til slutt vil vi ønske alle en riktig god påske og nyte den gode snøen i slakt terreng. Husk det finnes mye god skikjøring utenom skredterreng.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom