Bane NOR

Slik påverkar byggearbeid Bergensbanen i 2019

Del

Bergensbanen vert stengd i korte periodar i løpet av året for vedlikehald og utbygging. Her finn du oversikta over planlagd arbeid og alternativ transport.

Spesialtoget som reinsar massane under sporet kjem til den austlege delen av Bergensbanen våren 2019. Foto: Andrea M. Rodriguez/Bane NOR
Spesialtoget som reinsar massane under sporet kjem til den austlege delen av Bergensbanen våren 2019. Foto: Andrea M. Rodriguez/Bane NOR

(For bokmålversjon, se til slutt i saken.)

Jamleg fornying og vedlikehald av jernbanen er viktig for at passasjerar og gods skal kome trygt fram i rett tid. Bane NOR gjer unna mykje arbeid mellom passerande tog. Dei oppgåvene som krev lengre økter utan trafikk, vert planlagde i god tid. NSB set opp bussar eller anna alternativ reise for passasjerane.

– Me veit kor upraktisk det er for kundane våre når banen er stengd, men håpar dei set pris på resultatet av arbeidet. I år held me fram med å erstatte gamle snøoverbygg på fjellet med nybygg i stål. Andre oppgåver er rassikring, fornying av skjener og sviller, samt kontroll av tunnelar og andre anlegg, fortel områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Arbeidet med Arna stasjon og ny tunnel gjennom Ulriken held fram for fullt i 2019.

Til våren kjem ei spesialmaskin til Bergensbanen for å reinse massane under sporet mellom Hønefoss og Gol. Dette gjer sporet meir stabilt og komfortabelt å køyre på.

Alternativ transport
– Me i NSB har forståing for at Bane NOR må gjere disse viktige utbetringane. Me vil gjere vårt for å tilby alternativ reise, og ser fram til at arbeidet på infrastrukturen kjem oss alle til gode, seier marknads- og kommunikasjonssjef Henning Lirhus i NSB.

NSB set opp buss for tog når Bane NOR arbeider på jernbanen. I nokre tilfelle vil bussane køyre tidlegare enn det som står i togruta for å korrespondere med tog vidare. Rutetidene for buss er oppdaterte på nsb.no og i mobilappen til NSB.

Arbeidsplan for 2019

 • 25.– 29. mars: Arbeid mellom Voss og Bergen måndag til fredag mellom kl. 9.10 og 14.55. Trafikken går som vanleg morgon og ettermiddag.
 • 6.–7. april: Arbeid mellom Arna og Bergen laurdag kveld til sundag føremiddag.
 • 13.–22. april: Arbeid mellom Asker og Drammen. Bergensbanen køyrer over Roa mellom Oslo og Hønefoss.
 • 2. mai–21. juni: Arbeid mellom Hønefoss og Gulsvik kvar natt fram til neste føremiddag. NSB køyrer buss mellom Oslo og Nesbyen.
 • 4.–5. mai: Arbeid mellom Voss og Bergen laurdag kveld til sundag føremiddag.
 • 18.–19. mai: Arbeid mellom Arna og Bergen laurdag kveld til sundag føremiddag.
 • 1.–2. juni: Arbeid mellom Arna og Bergen laurdag kveld til sundag føremiddag.
 • 22. juni–5. august: Arbeid mellom Asker og Drammen. Bergensbanen køyrer over Roa mellom Oslo og Hønefoss.
 • 5.–6. oktober: Arbeid på heile Bergensbanen mellom Hønefoss og Bergen. Det vert alternativ reise for alle regiontog på dagtid, men ikkje for nattoget mellom Oslo og Voss.

Sjå opp for arbeidstog
Sjølv om den vanlege togtrafikken er innstilt, kan det kome arbeidstog på sporet når som helst. Bane NOR minner om at det er livsfarleg og forbode å krysse jernbanen utanom planovergangar.

***

Bokmål: Slik påvirker byggearbeid Bergensbanen i 2019


Bergensbanen blir stengt i korte perioder i løpet av året for vedlikehold og utbygging. Her finner du oversikten over planlagt arbeid og alternativ transport.

Jevnlig fornyelse og vedlikehold av jernbanen er viktig for at passasjerer og gods skal komme trygt fram i rett tid. Bane NOR gjør unna mye arbeid mellom passerende tog. De oppgavene som krever lengre økter uten trafikk, blir planlagt i god tid. NSB setter opp busser eller annen alternativ reise for passasjerene.

– Vi vet hvor upraktisk det er for kundene våre når banen er stengt, men håper de setter pris på resultatet av arbeidet. I år fortsetter vi å erstatte gamle snøoverbygg på fjellet med nybygg i stål. Andre oppgaver er rassikring, fornying av skinner og sviller, samt kontroll av tunneler og andre anlegg, forteller områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Arbeidet med Arna stasjon og ny tunnel gjennom Ulriken fortsetter for fullt i 2019.

Til våren kommer en spesialmaskin til Bergensbanen for å rense massene under sporet mellom Hønefoss og Gol. Dette gjør sporet mer stabilt og komfortabelt å kjøre på.

Alternativ transport
– Vi i NSB har forståelse for at Bane NOR må gjøre disse viktige utbedringene. Vi vil gjøre vårt for å tilby alternativ reise, og ser fram til at arbeidet på infrastrukturen kommer oss alle til gode, sier markeds- og kommunikasjonssjef Henning Lirhus i NSB.

NSB setter opp buss for tog når Bane NOR arbeider på jernbanen. I noen tilfeller vil bussene kjøre tidligere enn det som står i togruten for å korrespondere med tog videre. Rutetidene for buss er oppdatert på nsb.no og i mobilappen til NSB.

Arbeidsplan for 2019

 • 25.– 29. mars: Arbeid mellom Voss og Bergen mandag til fredag mellom kl. 9.10 og 14.55. Trafikken går som vanlig morgen og ettermiddag.
 • 6.–7. april: Arbeid mellom Arna og Bergen lørdag kveld til søndag formiddag.
 • 13.–22. april: Arbeid mellom Asker og Drammen. Bergensbanen kjører over Roa mellom Oslo og Hønefoss.
 • 2. mai–21. juni: Arbeid mellom Hønefoss og Gulsvik hver natt fram til neste formiddag. NSB kjører buss mellom Oslo og Nesbyen.
 • 4.–5. mai: Arbeid mellom Voss og Bergen lørdag kveld til søndag formiddag.
 • 18.–19. mai: Arbeid mellom Arna og Bergen lørdag kveld til søndag formiddag.
 • 1.–2. juni: Arbeid mellom Arna og Bergen lørdag kveld til søndag formiddag.
 • 22. juni–5. august: Arbeid mellom Asker og Drammen. Bergensbanen kjører over Roa mellom Oslo og Hønefoss.
 • 5.–6. oktober: Arbeid på hele Bergensbanen mellom Hønefoss og Bergen. Det blir alternativ reise for alle regiontog på dagtid, men ikke for nattoget mellom Oslo og Voss.

Se opp for arbeidstog
Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. Bane NOR minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Nøkkelord

Kontakter

Passasjertrafikk: Henning Lirhus (NSB), 916 66 064, Henning.Lirhus@nsb.no

Ulriken tunnel og Arna stasjon: Ingvild Eikeland (Bane NOR), 982 49 707, ingvild.eikeland@banenor.no

Øvrig arbeid: Ingunn Halvorsen (Bane NOR), 970 89 209, ingunn.halvorsen@banenor.no

Bilder

Spesialtoget som reinsar massane under sporet kjem til den austlege delen av Bergensbanen våren 2019. Foto: Andrea M. Rodriguez/Bane NOR
Spesialtoget som reinsar massane under sporet kjem til den austlege delen av Bergensbanen våren 2019. Foto: Andrea M. Rodriguez/Bane NOR
Last ned bilde
Spesialtoget som reinsar massane under sporet kjem til den austlege delen av Bergensbanen våren 2019. Foto: Andrea M. Rodriguez/Bane NOR
Spesialtoget som reinsar massane under sporet kjem til den austlege delen av Bergensbanen våren 2019. Foto: Andrea M. Rodriguez/Bane NOR
Last ned bilde
Forskaling til portalen til nye Ulriken tunnel mellom Arna og Bergen. Foto: Norvald Skjoldli/Bane NOR
Forskaling til portalen til nye Ulriken tunnel mellom Arna og Bergen. Foto: Norvald Skjoldli/Bane NOR
Last ned bilde
Forskaling til portalen til nye Ulriken tunnel mellom Arna og Bergen, sett får innsida. Foto: Norvald Skjoldli/Bane NOR
Forskaling til portalen til nye Ulriken tunnel mellom Arna og Bergen, sett får innsida. Foto: Norvald Skjoldli/Bane NOR
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom