Brønnøysundregistrene

Sikrer lovlig statsstøtte

Del

Nytt register til Brønnøysund. – Registeret skal sikre at virksomheter får lovlig offentlig støtte. Vi er glade for å ha fått oppdraget, sier direktør Lars Peder Brekk.

I dag har Brønnøysundregistrene 17 ulike registre, og fra sommeren 2016 skal et nytt være klart til bruk. Brønnøysundregistrene får 8,4 millioner kroner til utvikling av dette registeret.

– I tilleggsproposisjon foreslår regjeringen at vi skal lede arbeidet med å utvikle et nasjonalt register for offentlig støtte. Dette registeret er initiert av EFTAs overvåkningsorgan og skal sikre at det ikke gis ulovlig statsstøtte til virksomheter som overstiger 500 000 euro, sier direktør Brekk.

 

Ingen saksbehandling

– Vi skal i gang med et utviklingsløp for å få på plass dette registeret. Målet er å ha dette klart til 1. juli 2016, opplyser Brekk.
Det vil ikke være behov for saksbehandling fra Brønnøysundregistrenes side knyttet til registreringen.
– Men det trengs personell for å holde systemet i gang, gjøre vedlikehold og utvikle dette i tråd med fremtidige krav, sier Brekk.

Direkte via Altinn

Det nye registeret skal være digitalt og offentlig tilgjengelig for alle. Registeret vil bli forvaltet etter prinsipper om åpne, offentlige data, og alle data vil bli gjort tilgjengelig for videre bruk.
Offentlige støttegivere må registrere opplysningene direkte i registeret via Altinn.
– Denne nye oppgaven passer godt inn i vår registerportefølje og dette gjør at Brønnøysundregistrene er med på å løse nye samfunnsoppgaver, sier direktør Lars Peder Brekk.

Stortinget vil formelt behandle saken om nytt register 11. desember.

Kontakter

Pressevakt tlf. 75 00 77 00

Bilder

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene
PB 900
8910 Brønnøysund

75 00 75 00https://www.brreg.no/presse/

Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi og gi norske bedrifter et konkurransefortrinn. Ved å tilrettelegge for effektiv ressursbruk, økonomisk trygghet og riktige registeropplysninger, bidrar vi til regjeringens arbeid med å fornye, forbedre og forenkle.

Brønnøysundregistrene forvalter Altinn-plattformen/portalen. Altinn er et offentlig samarbeid for å digitalisere og forenkle næringslivets og innbyggernes kommunikasjon med offentlig forvaltning. Altinn er et svært viktig virkemiddel i regjeringens arbeid med forenkling og effektivisering.

Følg saker fra Brønnøysundregistrene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Brønnøysundregistrene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Brønnøysundregistrene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom