Statsråden sitt program i kortform:

Tysdag:

09.45: Møte med Trippel Transport

10.15: Innlegg på seminar om nullutslippsinfrastruktur i regi av OREEC og IKT-Norge

10.30: "Korleis få fiber til alle" – debatt i regi av IKT-Norge

11.00:  Besøke standen til Posten Norge: Demonstrasjon av framtidas selvkjørande postkasse

12.00: Debatt i regi av Rådgivende ingeniørers forening

13.30: "ForskjELsnorge – lading for alle?" – Nissan og Fortum

14.45: "Utvikling av jernbanen – nordisk samarbeid" – SJ Norge

17.00: "Elektrifisering av luftfarten" – Avinor

18.00: "Vegen til auka mobilitet i framtidas byar" – Standard Norge

19.30: Møte med Agder NLF (Norges Lastebileierforbund)

Onsdag:

08.30: "Ny teknologi i vegsektoren" – Nye Veier AS

10.45: "Gods på bane – Kva skal til?" – Bane NOR

11.30: Testkøyring av NSBs bybil

12.05: Teknologiseminar i regi av Samferdselsdepartementet

13.30: Møte med IKEA

14.00: "Slik når vi ambisiøse klimamål" – Norges bilbransjeforbund

15.00: Innlegg og debatt i regi av Kollektivtrafikkforeningen

16.00: Jernbanedebatt i regi av Alstom Transport Norway

Pressekontakter for Arendalsuka:

Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen: 480 32 792

Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen: 456 32 450