Revisorforeningen

Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

Del

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen.

– Det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen.
– Det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen.

I et brev til Stortingets finanskomite skriver Revisorforeningen at det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag. Det kan være både fornuftig og forenklende å gjøre regelverket klarere. I dette tilfellet er det imidlertid liten forenklingseffekt å spore, i alle fall for næringslivet, heter det i brevet.

– Regjeringens forslag vil kreve at arbeidsgiverne etablerer til dels omfattende og detaljerte oppfølgings- og kontrollrutiner, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen.

– I tillegg får de økte direkte kostnader i form av arbeidsgiveravgift. I sum vil dette gi en vesentlig merkostnad for virksomhetene. Da er det alvorlig at kostnad/nytte-effekten kun er overfladisk drøftet, sier Hanstad.

Revisorforeningen ber om at behandlingen av forslagene utsettes til Stortinget får bedre grunnlag for å vurdere om nytten overstiger kostnadene.

Kontakter

Bilder

– Det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen.
– Det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag, sier Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom