KS

Råd for etikkarbeid i kommunal sektor

Del

I hvilken grad utsettes ansatte i kommunesektoren for korrupsjonspress og hva gjør kommuner for å hindre korrupsjon? Dette er kartlagt i en ny undersøkelse KS har gjennomført. Funnene av undersøkelsen og konkrete råd for etikkarbeid lanseres 27. februar.

Oslo Econonomic har i samarbeid med Kantar TNS og professor Tina Søreide gjennomført et FoU-prosjekt om etikk og antikorrupsjon i kommunene.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Aase Marthe Horrigmo, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og leder i Kommunesektorens etikkutvalg Tora Aasland kommer.

Tid: 27. februar 2018 kl. 10.00 – 11.30

Sted: Ks Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

10:00  Oslo Economics presenterer prosjektet "Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren"

10:20   Etikkarbeid sett fra kommunene, ved styreleder i KS Gunn Marit Helgesen 

10:30   Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet Aase Marthe Horrigmo                      

10:40 – 11:30  Paneldiskusjon og spørsmål  

Lanseringen sendes direkte på KS.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no