Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv. til red.: Presseinvitasjon - overreking av skredkart til Vinje Kommune

Del

Seljord Kommune og Vinje Kommune får no betre oversikt over skredfare.

I Vinje er det Grungedal, Straumstøyl, Tveitegrend, Edland, Arabygdi, Vå, Killingtveit, Dalen, Aksvik og Raulandsgrend som er kartlagd.

Karta gir betre og meir presis oversikt over skredfaren i kommunane. Karta tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred.

Seljord kommune fekk karta overlevert 4. mai.
Pressemelding frå overleveringa finn du her.

Tid: 19. juni kl. 11:00
Stad: Kommunehuset i Åmot, Vinje kommune

Pressa inviterast til å delta.

Rapport med kart finn du her. 

Faresonene for Seljord kommune finn du her. 

Faresonene for Vinje kommune finn du her.

Kontaktpersonar

Anne Cathrine Sverdrup, Regionsjef, mobil: 90752061
Astrid Synnøve Flatøy, Seniorrådgiver, telefon: 22959768
Martine Slåtten, Prosjektleder, telefon: 22959242

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom